Forum


Powrót elektroniczne fakturowaniu w zamówieniach publicznych

P.

Patrycja .....

2

18 kwietnia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191), które nakładają na zamawiającego
obowiązek odbierania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania, jeżeli wykonawca wysłał ustrukturyzowaną fakturę za pośrednictwem tej
platformy.
Czy ta procedura dotyczy wszystkich Zamawiających ? czy również Uczelnie ?
18 kwietnia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191), które nakładają na zamawiającego obowiązek odbierania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, jeżeli wykonawca wysłał ustrukturyzowaną fakturę za pośrednictwem tej platformy. Czy ta procedura dotyczy wszystkich Zamawiających ? czy również Uczelnie ?
0
2019-05-16 14:16 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Wszystkich Zamawiających zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy – Prawo zamówień publicznych
Wszystkich Zamawiających zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy – Prawo zamówień publicznych
0
2019-05-16 14:28 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy