Forum


Powrót Doświadczenie wykonawcy

EK

Ewelina Kołodziejska

3

Jednym z wymaganych przez zamawiających warunków było doświadczenie polegające na wykonaniu dwóch robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej. Wykonawca wraz z ofertą przełożył wykaz wykonanych robót wraz z referencjami. Każda z nich polegała na wykonaniu sieci wodociągowej. Zamawiający wezwał wykonawcę w trybie art. 26 ust. 2 do zlozenia wykazu i referencji potwierdzajacych wymagane warunki udziału. Wykonawca przedstawił wykaz 4 robót budowlanych, ale żadna z robót nie polegała na jednoczesnym wykonaniu sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej. Czy zamawiający powinien po raz kolejny wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentów w zakresie doświadczenia w trybie art. 26 ust.3? Czy może od razu odrzucić złożona przez wykonawcę ofertę?
Jednym z wymaganych przez zamawiających warunków było doświadczenie polegające na wykonaniu dwóch robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej. Wykonawca wraz z ofertą przełożył wykaz wykonanych robót wraz z referencjami. Każda z nich polegała na wykonaniu sieci wodociągowej. Zamawiający wezwał wykonawcę w trybie art. 26 ust. 2 do zlozenia wykazu i referencji potwierdzajacych wymagane warunki udziału. Wykonawca przedstawił wykaz 4 robót budowlanych, ale żadna z robót nie polegała na jednoczesnym wykonaniu sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej. Czy zamawiający powinien po raz kolejny wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentów w zakresie doświadczenia w trybie art. 26 ust.3? Czy może od razu odrzucić złożona przez wykonawcę ofertę?
0
2019-05-16 20:57 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 986

Po wezwaniu z art. 26 ust. 2 zawsze musi być wezwanie w trybie art. 26 ust. 3, dopiero potem można ewentualnie odrzucać oferty lub wykluczać wykonawców.
Po wezwaniu z art. 26 ust. 2 zawsze musi być wezwanie w trybie art. 26 ust. 3, dopiero potem można ewentualnie odrzucać oferty lub wykluczać wykonawców.
0
2019-05-17 07:35 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy