Forum


Powrót pytania dot. SIWZ zadane po upływie terminu

H.

Halina .....

4

W przetargu nieograniczonym powyżej progów unijnych Wykonawca po upływie terminu składania pytań ,a jednocześnie na 8 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert kieruje do Zamawiającego pytania dot. SIWZ. Nawiązuje w nich m.in do uzyskanych 3 tygodnie wcześniej wyjaśnień Zamawiającgo, a także porusza nową kwestię związaną z niespójnością zapisów zawartych w PFU. Zatem z jednej strony mamy do czynienia z brakiem obowiązku udzielania odpowiedzi , z drugiej zaś obawiamy się, że może zostać w KIO podniesiona sprawa nieprecyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia, co może wpłnąć na trść oferty, a tym samym wybór Wykonawc. Proszę o radę.
W przetargu nieograniczonym powyżej progów unijnych Wykonawca po upływie terminu składania pytań ,a jednocześnie na 8 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert kieruje do Zamawiającego pytania dot. SIWZ. Nawiązuje w nich m.in do uzyskanych 3 tygodnie wcześniej wyjaśnień Zamawiającgo, a także porusza nową kwestię związaną z niespójnością zapisów zawartych w PFU. Zatem z jednej strony mamy do czynienia z brakiem obowiązku udzielania odpowiedzi , z drugiej zaś obawiamy się, że może zostać w KIO podniesiona sprawa nieprecyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia, co może wpłnąć na trść oferty, a tym samym wybór Wykonawc. Proszę o radę.
0
2019-05-19 21:56 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 991

To już zależy od was i waszej oceny czy te pytanie jest zasadne, czy odpowiedź na pytanie coś zmieni dla wykonawcy by przygotować ofertę oraz czy rzeczywiście OPZ jest nieprecyzyjny. Jeśli tak to raczej bym odpowiedział mimo braku ustawowego obowiązku, natomiast jeśli jest to tylko pytanie by ugrać coś na czasie, albo odpowiedź nic zupełnie nie wniesie do postępowania to pozostawiłbym zapytanie bez odpowiedzi.
To już zależy od was i waszej oceny czy te pytanie jest zasadne, czy odpowiedź na pytanie coś zmieni dla wykonawcy by przygotować ofertę oraz czy rzeczywiście OPZ jest nieprecyzyjny. Jeśli tak to raczej bym odpowiedział mimo braku ustawowego obowiązku, natomiast jeśli jest to tylko pytanie by ugrać coś na czasie, albo odpowiedź nic zupełnie nie wniesie do postępowania to pozostawiłbym zapytanie bez odpowiedzi.
0
2019-05-20 08:40 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy