Forum


Powrót Fakultatywne przesłanki wykluczenia - Art. 24 ust. 5

K.

Katarzyna .....

26

Czy w postępowaniach poniżej progów unijnych gdy wpiszę do siwz wszystkie przesłanki fakultatywne wykluczenia Wykonawcy z art. 24 ust. 5 uPzp, to na potwierdzenie ich wystarczy tylko złożenie przez Wykonawców wstępnego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia?
Czy też muszę żądać dodatkowych dokumentów od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona .
Czy w postępowaniach poniżej progów unijnych gdy wpiszę do siwz wszystkie przesłanki fakultatywne wykluczenia Wykonawcy z art. 24 ust. 5 uPzp, to na potwierdzenie ich wystarczy tylko złożenie przez Wykonawców wstępnego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia? Czy też muszę żądać dodatkowych dokumentów od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona .
0
2019-05-20 07:48 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 981

Zamawiający decyduje jakie żąda dokumenty od najwyżej ocenionego i wpisuje je do SIWZ/ogłoszenia o zamówieniu. Może, ale nie musi.
Zamawiający decyduje jakie żąda dokumenty od najwyżej ocenionego i wpisuje je do SIWZ/ogłoszenia o zamówieniu. Może, ale nie musi.
0
2019-05-20 08:42 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy