Forum


Powrót art. 25a ust. 3 i 5

GG

Grzegorz Galikowski

3

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów W CELU WYKAZANIA BRAKU podstaw do wykluczenia oraz spełniania stosownych warunków, zamieszcza (art. 25a ust 3 pkt 2)INFORMACJE O TYCH PODMIOTACH w oświadczeniu (o którym mowa w ust. 1 art. 25a). Pytanie jest - JAKIE informacje ? Podobnie jest z ust. 5 tego artykułu.
Ze względu na cel, a więc wykazania braku podstaw wykluczenia i spełnieniu warunków, wydaje się być uzasadnione, że wykonawca winien w imieniu podmioty udzielającego zasoby lub podwykonawcy złożyć stosowną informację o braku podstaw i spełnianie warunków, co powodowało by że wykonawca będzie uprawniony do ich oceny w tym zakresie.
Przy podwykonawstwie jak się ma do tego art. 36b ust. 1.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów W CELU WYKAZANIA BRAKU podstaw do wykluczenia oraz spełniania stosownych warunków, zamieszcza (art. 25a ust 3 pkt 2)INFORMACJE O TYCH PODMIOTACH w oświadczeniu (o którym mowa w ust. 1 art. 25a). Pytanie jest - JAKIE informacje ? Podobnie jest z ust. 5 tego artykułu. Ze względu na cel, a więc wykazania braku podstaw wykluczenia i spełnieniu warunków, wydaje się być uzasadnione, że wykonawca winien w imieniu podmioty udzielającego zasoby lub podwykonawcy złożyć stosowną informację o braku podstaw i spełnianie warunków, co powodowało by że wykonawca będzie uprawniony do ich oceny w tym zakresie. Przy podwykonawstwie jak się ma do tego art. 36b ust. 1.
0
2016-09-21 08:58 0

E.

Ewa .....

0

Informacja o podmiotach - w oświadczeniu dot. braku podstaw wykluczenia wykonawcy mają podać pełną nazwę/firmę, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, nr wpisu KRS/CEiDG, a dla podwykonawców dodatkowo część zamówienia, którą będą wykonywać.
Informacja o podmiotach - w oświadczeniu dot. braku podstaw wykluczenia wykonawcy mają podać pełną nazwę/firmę, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, nr wpisu KRS/CEiDG, a dla podwykonawców dodatkowo część zamówienia, którą będą wykonywać.
1
2016-09-22 09:30 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy