Forum


Powrót Aktualność dokumentu

M.

Mariusz .....

Fachowiec 606

Witam,

Zwracam się z takim zapytaniem dot. aktualności dokumentu tj. informacji z banku. Zamawiający ogłosił przetarg na budowę budynku. Jednym z warunków udziału w postępowaniu było posiadanie aktualnej informacji z banku. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 10 maja. W przetargu zostało złożone dwie oferty. Zastosowano procedurę odwróconą. Wykonawca który został najwyżej oceniony został wezwany przez zamawiającego na podstawie art. 26. ust. 2 pzp do złożenia dokumentów w tym informacji z banku. Zamawiający wystosował wezwanie z datą 15 maja, zaś termin na ich złożenie został wyznaczony na dzień 22 maja. Wykonawca przedłożył wymagane dokumenty w tym informacje z banku. Informacja z banku jest wystawiona przez bank z 16 maja i w treści tej informacji potwierdza stan środków pieniężnych i zdolność kredytowa na dzień 16 maja. Czy informacja banku przedłożona przez wykonawce na dzień 16 maja należy przyjąć czy powinno być to na dzień składania ofert czyli na dzień 10 maja? Z góry dziękuje za udzieloną pomoc w tym zakresie.
Witam, Zwracam się z takim zapytaniem dot. aktualności dokumentu tj. informacji z banku. Zamawiający ogłosił przetarg na budowę budynku. Jednym z warunków udziału w postępowaniu było posiadanie aktualnej informacji z banku. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 10 maja. W przetargu zostało złożone dwie oferty. Zastosowano procedurę odwróconą. Wykonawca który został najwyżej oceniony został wezwany przez zamawiającego na podstawie art. 26. ust. 2 pzp do złożenia dokumentów w tym informacji z banku. Zamawiający wystosował wezwanie z datą 15 maja, zaś termin na ich złożenie został wyznaczony na dzień 22 maja. Wykonawca przedłożył wymagane dokumenty w tym informacje z banku. Informacja z banku jest wystawiona przez bank z 16 maja i w treści tej informacji potwierdza stan środków pieniężnych i zdolność kredytowa na dzień 16 maja. Czy informacja banku przedłożona przez wykonawce na dzień 16 maja należy przyjąć czy powinno być to na dzień składania ofert czyli na dzień 10 maja? Z góry dziękuje za udzieloną pomoc w tym zakresie.
0
2019-05-20 17:46 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Jest poprawnie 16 maja może być w tym przypadku jak najbardziej
Jest poprawnie 16 maja może być w tym przypadku jak najbardziej
0
2019-05-21 07:40 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy