Forum


Powrót Zabezpieczenie NWU w formie pienięznej

J.

Jacek .....

Fachowiec 987

Czy dopuszczalne jest by wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy poprzez wpłatę gotówki do banku, a bank dopiero przelał zamawiającemu. Forma jest niezgodna co prawda z art. 148 ust. 3 gdyż zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego, ale umowa jest zabezpieczona we właściwej kwocie i określonym czasie. Podobna sytuacja mam miejsce przy wadiach, ale tam jest ewentualna możliwość odrzucenia oferty z powodu wniesienia wadium w sposób nieprawidłowy, a przy zabezpieczeniu ustawodawca nie przewidział żadnych kosnekwencji.
Czy dopuszczalne jest by wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy poprzez wpłatę gotówki do banku, a bank dopiero przelał zamawiającemu. Forma jest niezgodna co prawda z art. 148 ust. 3 gdyż zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego, ale umowa jest zabezpieczona we właściwej kwocie i określonym czasie. Podobna sytuacja mam miejsce przy wadiach, ale tam jest ewentualna możliwość odrzucenia oferty z powodu wniesienia wadium w sposób nieprawidłowy, a przy zabezpieczeniu ustawodawca nie przewidział żadnych kosnekwencji.
0
2019-05-21 07:49 1

J.

Joanna .....

68

Pieniądze są Wykonawcy i wpłynęły na konto Zamawiającego zabezpieczając jego roszczenia. Przepływy w razie czego udokumentowane. Dlaczego akurat taka ścieżka? Ale czy niedozwolona - myślę, że nie. Jeśli bank nie miał wątpliwości to my chyba też nie powinniśmy mieć.
Pieniądze są Wykonawcy i wpłynęły na konto Zamawiającego zabezpieczając jego roszczenia. Przepływy w razie czego udokumentowane. Dlaczego akurat taka ścieżka? Ale czy niedozwolona - myślę, że nie. Jeśli bank nie miał wątpliwości to my chyba też nie powinniśmy mieć.
0
2019-05-21 08:44 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy