Forum


Powrót Ponowna ocena ofert ???

J.

Janina .....

1

Procedura odwrócona, postępowanie poniżej progów. 2 oferty. Nie dokonano jeszcze wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający dokonał oceny ofert, najkorzystniejszy na wezwanie Zamawiającego dostarczył dokumenty potwierdzające spełnianie warunku i brak podstaw wykluczenia. Następnie Zamawiający zwrócił się o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Najkorzystniejszy wyraził zgodę, kolejny nie. Czy należy dokonać ponownej oceny ofert w związku z odmową przedłużenia terminu związania ofertą?
Procedura odwrócona, postępowanie poniżej progów. 2 oferty. Nie dokonano jeszcze wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający dokonał oceny ofert, najkorzystniejszy na wezwanie Zamawiającego dostarczył dokumenty potwierdzające spełnianie warunku i brak podstaw wykluczenia. Następnie Zamawiający zwrócił się o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Najkorzystniejszy wyraził zgodę, kolejny nie. Czy należy dokonać ponownej oceny ofert w związku z odmową przedłużenia terminu związania ofertą?
0
2019-05-22 09:49 0

J.

Joanna .....

68

W tej procedurze prowadzisz najkorzystniejszego. Rozumiem, że nie ma jeszcze ogłoszenie o wyniku. Ten, który nie udzielił zgody zostaje odrzucony.:)
W tej procedurze prowadzisz najkorzystniejszego. Rozumiem, że nie ma jeszcze ogłoszenie o wyniku. Ten, który nie udzielił zgody zostaje odrzucony.:)
0
2019-05-22 10:19 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy