Forum


Powrót zmiana ogłoszenia w BZP

N.

Nina .....

6

Proszę o opinie :)
Tak postawiony warunek: zdolności technicznej lub zawodowej:
 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres był krótszy w tym okresie pełnił minimum dwie usługi polegające na pełnieniu nadzoru nad realizacją zadania polegającą na budowie/przebudowie dróg, placów/ulic o nawierzchni z kostki betonowej lub nawierzchni bitumicznej o powierzchni (każda):
• Zadanie 1 – min. 10.000 m2
• Zadanie 2. – min. 1.800,00 m2
• Zadanie 3. – min. 3.000,00 m2
• Zadanie 4. – min. 10.000,00 m2
• Zadanie 5. – min. 6.000,00 m2
W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w pełnieniu nadzoru nad realizacją zadania o powierzchni odpowiadającej sumie dla poszczególnych zadań (tj. składając ofertę na zad. 1 i 2. należy wykazać się dwiema usługami polegającymi na pełnieniu nadzoru nad realizacją zadania o powierzchni min. 11800,00 m2).
Pytanie do ogłoszonego przetargu + odpowiedz : Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres jest krótszy w tym okresie pełnił minimum dwie usługi polegające na pełnieniu nadzoru nad realizacją zadania polegającego na budowie/przebudowie dróg, placów/ulic o nawierzchni z kostki betonowej lub nawierzchni bitumicznej o powierzchni (każda) od 1800m2 do 10.000,00 m2 dla poszczególnych zadań. Czy podane powierzchnie min. dla poszczególnych zadań to musza być powierzchnie z nawierzchni z kostki betonowej lub z nawierzchni bitumicznej oddzielnie w ramach jednej usługi nadzoru czy można te nawierzchnie zsumować w ramach jednej usługi nadzoru, na której był pełniony nadzór. Większość inwestycji składa się z nawierzchni bitumicznej jezdni oraz z nawierzchni kostki betonowej chodników i zjazdów na posesje.
Odpowiedź: Zamawiający informujemy, iż można te nawierzchnie zsumować w ramach jednej usługi nadzoru.
Czy Zamawiający miał obowiązek zmiany Ogłoszenie w BZP?
Proszę o opinie :) Tak postawiony warunek: zdolności technicznej lub zawodowej:  Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres był krótszy w tym okresie pełnił minimum dwie usługi polegające na pełnieniu nadzoru nad realizacją zadania polegającą na budowie/przebudowie dróg, placów/ulic o nawierzchni z kostki betonowej lub nawierzchni bitumicznej o powierzchni (każda): • Zadanie 1 – min. 10.000 m2 • Zadanie 2. – min. 1.800,00 m2 • Zadanie 3. – min. 3.000,00 m2 • Zadanie 4. – min. 10.000,00 m2 • Zadanie 5. – min. 6.000,00 m2 W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w pełnieniu nadzoru nad realizacją zadania o powierzchni odpowiadającej sumie dla poszczególnych zadań (tj. składając ofertę na zad. 1 i 2. należy wykazać się dwiema usługami polegającymi na pełnieniu nadzoru nad realizacją zadania o powierzchni min. 11800,00 m2). Pytanie do ogłoszonego przetargu + odpowiedz : Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres jest krótszy w tym okresie pełnił minimum dwie usługi polegające na pełnieniu nadzoru nad realizacją zadania polegającego na budowie/przebudowie dróg, placów/ulic o nawierzchni z kostki betonowej lub nawierzchni bitumicznej o powierzchni (każda) od 1800m2 do 10.000,00 m2 dla poszczególnych zadań. Czy podane powierzchnie min. dla poszczególnych zadań to musza być powierzchnie z nawierzchni z kostki betonowej lub z nawierzchni bitumicznej oddzielnie w ramach jednej usługi nadzoru czy można te nawierzchnie zsumować w ramach jednej usługi nadzoru, na której był pełniony nadzór. Większość inwestycji składa się z nawierzchni bitumicznej jezdni oraz z nawierzchni kostki betonowej chodników i zjazdów na posesje. Odpowiedź: Zamawiający informujemy, iż można te nawierzchnie zsumować w ramach jednej usługi nadzoru. Czy Zamawiający miał obowiązek zmiany Ogłoszenie w BZP?
0
2019-05-22 12:12 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 861

Trochę ta informacja zagmatwana. Czy zamawiający w konsekwencji zadanego pytania zmienił warunek (jego treść)? Jeśli tak to należy dokonać zmiany ogłoszenia w BZP.
Trochę ta informacja zagmatwana. Czy zamawiający w konsekwencji zadanego pytania zmienił warunek (jego treść)? Jeśli tak to należy dokonać zmiany ogłoszenia w BZP.
0
2019-05-22 12:25 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy