Forum


Powrót Omyłkowe skrócenie terminu składania ofert w postępowaniu poniżej progów unijnych

M.

Magdalena .....

0

Witam, omyłkowo skróciłem termin składania ofert w postępowaniu poniżej progów unijnych na roboty budowlane- zamiast 14 dni dałem 7. Żaden z wykonawców nie zadawał pytań, nie prosił o przesunięcie terminu, nie wnosił zastrzeżeń. Ewidentnie naruszyłem ustawę pzp. W postępowaniu zostały złożone trzy oferty. Nadmieniam, iż wcześniejsze takie samo postępowanie zostało unieważnione (tam został zachowany min. 14 dniowy termin; a wpłynęła jedna oferta; unieważniono z powodu przekraczania tej ofert ponad środki przeznaczone na realizację zadania). Nowe postępowanie z wadą zostało rozstrzygnięte, została wybrana najkorzystniejsza oferta. Umowa została podpisana. Czy teraz jak się zorientowałem, że postępowanie na etapie przygotowawczym miało wadę, czy powinienem unieważnić umowę. Wiadomo, że jest to bardzo problematyczne i wiąże się z ew. pozwem wybranego Wykonawcy o odszkodowanie.
Witam, omyłkowo skróciłem termin składania ofert w postępowaniu poniżej progów unijnych na roboty budowlane- zamiast 14 dni dałem 7. Żaden z wykonawców nie zadawał pytań, nie prosił o przesunięcie terminu, nie wnosił zastrzeżeń. Ewidentnie naruszyłem ustawę pzp. W postępowaniu zostały złożone trzy oferty. Nadmieniam, iż wcześniejsze takie samo postępowanie zostało unieważnione (tam został zachowany min. 14 dniowy termin; a wpłynęła jedna oferta; unieważniono z powodu przekraczania tej ofert ponad środki przeznaczone na realizację zadania). Nowe postępowanie z wadą zostało rozstrzygnięte, została wybrana najkorzystniejsza oferta. Umowa została podpisana. Czy teraz jak się zorientowałem, że postępowanie na etapie przygotowawczym miało wadę, czy powinienem unieważnić umowę. Wiadomo, że jest to bardzo problematyczne i wiąże się z ew. pozwem wybranego Wykonawcy o odszkodowanie.
0
2019-05-23 16:28 0

J.

Jagoda .....

49

Samodzielne unieważnienie umowy nie wchodzi w grę - to jest kompetencja Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i właściwego sądu - art. 146 ust. 6 ustawy Pzp.
Błąd jest, podstawa do korekty finansowej, jeśli to dotyczy projektu finansowanego ze środków UE...
P.S. Zadziwiające dla mnie jest, że "Magdalena" używa sformułowań "skróciłem", "naruszyłem"... :)
Samodzielne unieważnienie umowy nie wchodzi w grę - to jest kompetencja Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i właściwego sądu - art. 146 ust. 6 ustawy Pzp. Błąd jest, podstawa do korekty finansowej, jeśli to dotyczy projektu finansowanego ze środków UE... P.S. Zadziwiające dla mnie jest, że "Magdalena" używa sformułowań "skróciłem", "naruszyłem"... :)
0
2019-05-24 07:12 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy