Forum


Powrót art. 24 ust.11

WT

Walentyna Tararuj

20

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej , przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej ...
W jaki sposób może nastąpić to przekazanie i co zrobić jak będzie to przekazane faxem.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej , przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej ... W jaki sposób może nastąpić to przekazanie i co zrobić jak będzie to przekazane faxem.
0
2016-09-21 12:56 0

AN

Anna Nyrek-Koczkodaj

1

Zgodnie z rozporządzeniem o dokumentach wszelkie oświadczenia Wykonawcy winny być składane w oryginale - par. 14 ust. 1
Zgodnie z rozporządzeniem o dokumentach wszelkie oświadczenia Wykonawcy winny być składane w oryginale - par. 14 ust. 1
0
2016-09-21 13:15 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy