Forum


Powrót Zapis dotyczący numerowania stron w ofertach składanych elektronicznie, opatrzonych kwalifikowanym podpisem.

M.

Małgorzata .....

4

Szanowni Państw,
Zwracam się z prośbą o poradę. W jednym z przetargów spotkałam się z sformułowaniem najczęściej dotyczącym starego typu przetargów, składanych w formie papierowej , a mianowicie:

„Oświadczamy, że niniejsza oferta jest kompletna, zawiera wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty i załączniki oraz dane, zawiera [......] stron kolejno ponumerowanych i podpisanych przez upoważnioną osobę / osoby.”

Przetarg składa się z 20 części – każdy z nich obejmuje obiekt pod patronatem jednej, tej samej firmy, ale w różnych lokalizacjach. Do każdej z części trzeba złożyć oddzielnie formularz ofertowy (który składa się z 3 oddzielnych plików), harmonogram prac, listę części eksploatacyjnych i szybko zużywających się, karty katalogowe, komplet oświadczeń, stawki i wskaźniki nieobjęte zakresem podstawowym, gwarancje bankowe itp.

W związku z tym moje pytanie brzmi:
1. czy ilość stron ma dotyczyć stron z głównego formularza ofertowego, w którym zawarte jest to sformułowanie,
2. czy ilość stron ma dotyczyć stron obejmujących komplet dokumentacji do danego obiektu,
3. czy ilość stron ma dotyczyć stron obejmujących wszystkie dokumenty łącznie?

W stosownym czasie wysłaliśmy takie zapytanie do Zamawiającego, jednak mimo że termin składania ofert upływa we wtorek, do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi na to pytanie.

Z góry bardzo dziękuję wszystkim za odpowiedzi :)
Szanowni Państw, Zwracam się z prośbą o poradę. W jednym z przetargów spotkałam się z sformułowaniem najczęściej dotyczącym starego typu przetargów, składanych w formie papierowej , a mianowicie: „Oświadczamy, że niniejsza oferta jest kompletna, zawiera wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty i załączniki oraz dane, zawiera [......] stron kolejno ponumerowanych i podpisanych przez upoważnioną osobę / osoby.” Przetarg składa się z 20 części – każdy z nich obejmuje obiekt pod patronatem jednej, tej samej firmy, ale w różnych lokalizacjach. Do każdej z części trzeba złożyć oddzielnie formularz ofertowy (który składa się z 3 oddzielnych plików), harmonogram prac, listę części eksploatacyjnych i szybko zużywających się, karty katalogowe, komplet oświadczeń, stawki i wskaźniki nieobjęte zakresem podstawowym, gwarancje bankowe itp. W związku z tym moje pytanie brzmi: 1. czy ilość stron ma dotyczyć stron z głównego formularza ofertowego, w którym zawarte jest to sformułowanie, 2. czy ilość stron ma dotyczyć stron obejmujących komplet dokumentacji do danego obiektu, 3. czy ilość stron ma dotyczyć stron obejmujących wszystkie dokumenty łącznie? W stosownym czasie wysłaliśmy takie zapytanie do Zamawiającego, jednak mimo że termin składania ofert upływa we wtorek, do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi na to pytanie. Z góry bardzo dziękuję wszystkim za odpowiedzi :)
0
2019-05-24 15:50 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 609

Więc ponumerujcie jak uważacie. To jest tylko forma i nie grożą z tego powodu żadne restrykcje.
Więc ponumerujcie jak uważacie. To jest tylko forma i nie grożą z tego powodu żadne restrykcje.
0
2019-05-27 09:15 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy