Forum


Powrót wzywanie do złożenia pełnomocnictwa a odrzucenie oferty na innej podstawie

A.

Anna .....

1

Witam wszystkich :)

Co zrobić w sytuacji, gdy Wykonawca złożył ofertę niezgodną z treścią SIWZ (inny przedmiot zamówienia wskazany w ofercie, niż ten określony w SIWZ) i podlega odrzuceniu. Jednocześnie okazało się, że ofertę złożyła osoba niewpisana do KRS oraz nie dołączono stosownego pełnomocnictwa. Czy wzywać do złożenia pełnomocnictwa mimo tego, że oferta i tak będzie podlegała odrzuceniu?
Witam wszystkich :) Co zrobić w sytuacji, gdy Wykonawca złożył ofertę niezgodną z treścią SIWZ (inny przedmiot zamówienia wskazany w ofercie, niż ten określony w SIWZ) i podlega odrzuceniu. Jednocześnie okazało się, że ofertę złożyła osoba niewpisana do KRS oraz nie dołączono stosownego pełnomocnictwa. Czy wzywać do złożenia pełnomocnictwa mimo tego, że oferta i tak będzie podlegała odrzuceniu?
0
2019-05-28 14:08 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 981

Art. 26 ust. 3 a wyraźnie stanowi że nie wzywa się wykonawcy do uzupełnienia pełnomocnictwa gdy oferta podlega odrzuceniu.
Art. 26 ust. 3 a wyraźnie stanowi że nie wzywa się wykonawcy do uzupełnienia pełnomocnictwa gdy oferta podlega odrzuceniu.
0
2019-05-28 14:16 2
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy