Forum


Powrót art. 24aa

AJ

Agnieszka Jurkiewicz

0

Chciałabym zapytać o sposób postępowania w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta jest najwyżej oceniona zostanie odrzucony ze względu na brak spełniania warunków udziału postępowania w procedurze odwróconej. Wtedy wzywam następnego do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 2 (przetarg poniżej progów)? Czy zawiadamiam 1 o tym, że został wykluczony? czy dopiero dowiaduje się o wykluczeniu na etapie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty? Czy w jakiś sposób informuję Wykonawców, że pierwszy został wykluczony i będę wzywać kolejnego. Czy dopiero te wszystkie informacje zamieszczam w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty?
Chciałabym zapytać o sposób postępowania w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta jest najwyżej oceniona zostanie odrzucony ze względu na brak spełniania warunków udziału postępowania w procedurze odwróconej. Wtedy wzywam następnego do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 2 (przetarg poniżej progów)? Czy zawiadamiam 1 o tym, że został wykluczony? czy dopiero dowiaduje się o wykluczeniu na etapie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty? Czy w jakiś sposób informuję Wykonawców, że pierwszy został wykluczony i będę wzywać kolejnego. Czy dopiero te wszystkie informacje zamieszczam w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty?
0
2019-05-28 14:17 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 1043

Najpierw wykluczyć, potem zrobić ponowny ranking i wezwać o dokumenty pierwszego po nowym rankingu.
Najpierw wykluczyć, potem zrobić ponowny ranking i wezwać o dokumenty pierwszego po nowym rankingu.
0
2019-05-28 14:19 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy