Forum


Powrót Brak ceny jednostkowej w formularzu ofertowym

I.

Iwona .....

0

Prowadzę postępowanie w ramach usługi społecznej na szkolenia językowe, wykonawcy w formularzu ofertowym mieli wpisać cenę za cołość szkolenia- ogółem za 700 godzin szkolenia , oraz podać cenę za jedną godzinę, niestety Wykonawca z najtańszą ofertą nie wpisał w formularzu kwot za godzinę, podał jedynie kwotę za całość. Nie przewidziałam takiej sytuacji, nie bardzo wiem co mam zrobić. Czy wzywać do uzupełnienia?
Prowadzę postępowanie w ramach usługi społecznej na szkolenia językowe, wykonawcy w formularzu ofertowym mieli wpisać cenę za cołość szkolenia- ogółem za 700 godzin szkolenia , oraz podać cenę za jedną godzinę, niestety Wykonawca z najtańszą ofertą nie wpisał w formularzu kwot za godzinę, podał jedynie kwotę za całość. Nie przewidziałam takiej sytuacji, nie bardzo wiem co mam zrobić. Czy wzywać do uzupełnienia?
0
2019-05-29 08:36 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

A przewidzieliście przypadki odrzucenia oferty?
Teoretycznie, jeżeli jest znana ilość godzin tj. 700 to można wyliczyć tą kwotę za 1 godzinę. Trudno jednak przewidzieć czy Wykonawca rzeczywiście w cenie brutto podał sumę = godzina x stawka, czy też sobie coś doliczył.
Jeżeli nie mamy ceny jednostkowej a rozliczenie po rzeczywiście zrealizowanych godzinach to może być oferta niezgodna z wymaganiami Zamawiającego.
A przewidzieliście przypadki odrzucenia oferty? Teoretycznie, jeżeli jest znana ilość godzin tj. 700 to można wyliczyć tą kwotę za 1 godzinę. Trudno jednak przewidzieć czy Wykonawca rzeczywiście w cenie brutto podał sumę = godzina x stawka, czy też sobie coś doliczył. Jeżeli nie mamy ceny jednostkowej a rozliczenie po rzeczywiście zrealizowanych godzinach to może być oferta niezgodna z wymaganiami Zamawiającego.
0
2019-05-29 08:43 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy