Forum


Powrót Zaliczka na potrzeby zamówienia z dziedziny obronności i bezpieczeństwa (sektor finasów publicznych)

AC

Andrzej Chmielewski

0

Czy można udzielić wykonawcy zaliczki jednorazowej w 100% kwoty zamówienia na jego wykonanie ? ( ogłoszenie o udzielanym zamówieniu)
Czy można udzielić wykonawcy zaliczki jednorazowej w 100% kwoty zamówienia na jego wykonanie ? ( ogłoszenie o udzielanym zamówieniu)
0
2019-05-29 09:29 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Jakie 100 % :)))
art. 131w ust 2 ustawy Pzp reguluje tą kwestię
Jakie 100 % :))) art. 131w ust 2 ustawy Pzp reguluje tą kwestię
0
2019-05-30 10:43 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy