Forum


Powrót art 29 ust 3a - dokumenty na potwierdzenie spełnienia tego wymogu

NC

Norbert Czusik

0

Jakie obecnie dokumenty musi Wykonawca dostarczyć Zamawiającemu, aby dokonać potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę dla Operatorów koparek przy robotach budowlanych. Chodzi mi w szczególności o to czy po zmianie RODO po 4 maja 2019r. dokumenty umów o pracę muszą być dalej zanonimizowane, czy zmiana RODO coś zmieniła w tym zakresie. Skoro Zamawiający ma sprawdzić w trakcie realizacji spełnienie wymogu na podstawie art. 29 usta 3a, to dokumnety w moim przekonaniu powinny byc na tyle weryfikowalne, aby było możliwe dokonanie takiego sprawdzenia.
Jakie obecnie dokumenty musi Wykonawca dostarczyć Zamawiającemu, aby dokonać potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę dla Operatorów koparek przy robotach budowlanych. Chodzi mi w szczególności o to czy po zmianie RODO po 4 maja 2019r. dokumenty umów o pracę muszą być dalej zanonimizowane, czy zmiana RODO coś zmieniła w tym zakresie. Skoro Zamawiający ma sprawdzić w trakcie realizacji spełnienie wymogu na podstawie art. 29 usta 3a, to dokumnety w moim przekonaniu powinny byc na tyle weryfikowalne, aby było możliwe dokonanie takiego sprawdzenia.
0
2019-05-29 12:10 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 872

Jakie dokumenty to zamawiający musi wskazać w SIWZ/wzorze umowy, UZP opracowało przykładowe zapisy w tej kwestii, natomiast ogólnie ten przepis to i tak fikcja, bo prawdziwą kontrolę i narzędzia do jej przeprowadzenia ma Inspekcja Pracy.
Jakie dokumenty to zamawiający musi wskazać w SIWZ/wzorze umowy, UZP opracowało przykładowe zapisy w tej kwestii, natomiast ogólnie ten przepis to i tak fikcja, bo prawdziwą kontrolę i narzędzia do jej przeprowadzenia ma Inspekcja Pracy.
0
2019-05-29 13:39 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy