Forum


Powrót usługi społeczne powyzej progu 750 tys. euro

A.

Anna .....

29

Witam,
Czy przeprowadzając procedurę z art.138 n pkt.1 ustawy pzp (postępowanie na usługę społeczną powyzej progu) Zamawiający musi żądać do oferty dokumenty potwierdzające spełnianie warunku udziału np. wykaz usług, czy moze poprzestać na oświadczeniu z art. 25 ust.1 ustawy, a np. wykaz usług żądać od najkorzystniejszego?.

Mam wątpliwości, bo art. 138n pkt. 1 mówi, że: " Zamawiający może przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, w którym:1) w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani wykonawcy składają oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu albo"

Będę wdzięczna za udzielone podpowiedzi.

Pozdrawiam
Witam, Czy przeprowadzając procedurę z art.138 n pkt.1 ustawy pzp (postępowanie na usługę społeczną powyzej progu) Zamawiający musi żądać do oferty dokumenty potwierdzające spełnianie warunku udziału np. wykaz usług, czy moze poprzestać na oświadczeniu z art. 25 ust.1 ustawy, a np. wykaz usług żądać od najkorzystniejszego?. Mam wątpliwości, bo art. 138n pkt. 1 mówi, że: " Zamawiający może przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, w którym:1) w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani wykonawcy składają oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu albo" Będę wdzięczna za udzielone podpowiedzi. Pozdrawiam
0
2019-05-30 12:46 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 721

Witam. Nie przeprowadzałam takiej procedury ale myślę, że odpowiedź na pytanie znajdzie Pani w poniższym opracowaniu na stronie UZP, według której w tej procedurze nie żąda się dokumentów z rozporządzenia o dokumentach. https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/zamowienia-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi-o-wartosci-rownej-lub-przekraczajacej-progi-z-art.-138g-ustawy-pzp. Wyjaśnienia uzp dotyczą całego art. 138 , w tym 138n
Witam. Nie przeprowadzałam takiej procedury ale myślę, że odpowiedź na pytanie znajdzie Pani w poniższym opracowaniu na stronie UZP, według której w tej procedurze nie żąda się dokumentów z rozporządzenia o dokumentach. https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/zamowienia-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi-o-wartosci-rownej-lub-przekraczajacej-progi-z-art.-138g-ustawy-pzp. Wyjaśnienia uzp dotyczą całego art. 138 , w tym 138n
0
2019-06-04 08:29 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy