Forum


Powrót zamówienia poniżej progu 30 000 euro - oferty przesłane mailem

M.

Marta .....

2

Czy w zamówieniach poniżej progu 30 000 euro mogę wymagać/przyjmować oferty przesłane pocztą elektroniczną (skan podpisanych dokumentów przesłany na podany w zaproszeniu do składania ofert e-mail)? Czy muszą to być dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym? Ja to rozumiem tak, że skoro Pzp nie stosuje się, to mogę sama określić warunki w jaki sposób oferta może być złożona, więc wysyłam zaproszenia do wykonawców mailem, prosząc o przesłanie oferty w ten sam sposób.
Czy w zamówieniach poniżej progu 30 000 euro mogę wymagać/przyjmować oferty przesłane pocztą elektroniczną (skan podpisanych dokumentów przesłany na podany w zaproszeniu do składania ofert e-mail)? Czy muszą to być dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym? Ja to rozumiem tak, że skoro Pzp nie stosuje się, to mogę sama określić warunki w jaki sposób oferta może być złożona, więc wysyłam zaproszenia do wykonawców mailem, prosząc o przesłanie oferty w ten sam sposób.
0
2019-05-31 07:32 0

D.

Dominika .....

30

sprawdź w regulaminie wewnętrznym komunikację, sposób przekazywania ofert oraz stosowne zapisy w treści dokumentów, zaproszeń wysyłanych. oczywiście, poniżej progu możemy stosować takie zapisy. jeżeli regulamin wewnętrzny tego nie reguluje, zamieść zapisy regulujące sposób składania ofert w zaproszeniach :)
sprawdź w regulaminie wewnętrznym komunikację, sposób przekazywania ofert oraz stosowne zapisy w treści dokumentów, zaproszeń wysyłanych. oczywiście, poniżej progu możemy stosować takie zapisy. jeżeli regulamin wewnętrzny tego nie reguluje, zamieść zapisy regulujące sposób składania ofert w zaproszeniach :)
0
2019-05-31 07:38 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy