Forum


Powrót załacznik wykaz osób do SIWZ

J.

Justyna .....

5

Mam pytanie, ponieważ w SIWZ mam zapis dotyczący zdolności zawodowej i wymieniam tam 3 kierowników robót. Dalej w specyfikacji precyzuję sposób zatrudnienia osób na umowę o pracę, również wymagam 3 osób.
Moje pytanie zatem, czy Wykonawcy składając ofertę w załączniku wykaz osób muszą wpisać kierowników robót (te 3 osoby) oraz osoby, które będą zatrudniać na umowę o pracę. Czy te osoby zatrudnione na umowę o prace będziemy żądać przy podpisywaniu umowy?
Mam pytanie, ponieważ w SIWZ mam zapis dotyczący zdolności zawodowej i wymieniam tam 3 kierowników robót. Dalej w specyfikacji precyzuję sposób zatrudnienia osób na umowę o pracę, również wymagam 3 osób. Moje pytanie zatem, czy Wykonawcy składając ofertę w załączniku wykaz osób muszą wpisać kierowników robót (te 3 osoby) oraz osoby, które będą zatrudniać na umowę o pracę. Czy te osoby zatrudnione na umowę o prace będziemy żądać przy podpisywaniu umowy?
1
2016-09-22 07:08 0

M.

Marta .....

3

Przy podpisaniu umowy
Przy podpisaniu umowy
1
2016-09-22 07:16 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy