Forum


Powrót Modyfikacja ceny w złożonej ofercie

A.

Adriana .....

2

Witam
Mam pytanie czy możemy wezwać Wykonawcę do poprawienia ceny w złożonej ofercie na daną pozycję, wiedząc, że na pewno pomylił się w jej wyliczeniu, gdyż cena za tą pozycję kształtuje się na poziomie kilkunastu groszy za sztukę, a nie kilku złotych. Po rozmowie z Wykonawcą potwierdził, że osoba składająca ofertę się rzeczywiście pomyliła, w związku z dużą ilością pozycji w danym pakiecie. Osobiście nie miałam takiej sytuacji wcześniej i nie wiem na jakiej podstawie mogłabym go wezwać, bo wydaje mi się, że jako oczywistą pomyłkę rachunkową chyba nie mogę tego uznać.
Sprawa dotyczy PN poniżej progów składającym się z kilkunastu Pakietów złożonych zostało ponad 30 ofert.
Witam Mam pytanie czy możemy wezwać Wykonawcę do poprawienia ceny w złożonej ofercie na daną pozycję, wiedząc, że na pewno pomylił się w jej wyliczeniu, gdyż cena za tą pozycję kształtuje się na poziomie kilkunastu groszy za sztukę, a nie kilku złotych. Po rozmowie z Wykonawcą potwierdził, że osoba składająca ofertę się rzeczywiście pomyliła, w związku z dużą ilością pozycji w danym pakiecie. Osobiście nie miałam takiej sytuacji wcześniej i nie wiem na jakiej podstawie mogłabym go wezwać, bo wydaje mi się, że jako oczywistą pomyłkę rachunkową chyba nie mogę tego uznać. Sprawa dotyczy PN poniżej progów składającym się z kilkunastu Pakietów złożonych zostało ponad 30 ofert.
0
2019-05-31 14:00 0

M.

Małgorzata .....

3

Art.87 ust.1 Pzp zabrania prowadzenia negocjacji z wykonawcą i dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści oferty. W przedmiotowym przypadku nie można również i zastosowanie art. 87 ust.2 dotyczącego popraw omyłek. Niestety wykonawca winien analizować jakie ceny wpisuje do formularza cenowego i czy one dotyczą j ceny jednej sztuki czy np. opakowania w którym jest np 12 sztuk. Moim zdaniem zamawiający nie może zmienić wartości oferty tego wykonawcy bez ingerencji w jej treść , która w opisanym przypadku jest bezprawna.
Art.87 ust.1 Pzp zabrania prowadzenia negocjacji z wykonawcą i dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści oferty. W przedmiotowym przypadku nie można również i zastosowanie art. 87 ust.2 dotyczącego popraw omyłek. Niestety wykonawca winien analizować jakie ceny wpisuje do formularza cenowego i czy one dotyczą j ceny jednej sztuki czy np. opakowania w którym jest np 12 sztuk. Moim zdaniem zamawiający nie może zmienić wartości oferty tego wykonawcy bez ingerencji w jej treść , która w opisanym przypadku jest bezprawna.
0
2019-05-31 14:55 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy