Forum


Powrót ZŁOŻENIE OFERTY PRZEZ WYKONAWCĘ NA FORMULARZU OFERTOWYM PRZED ZMIANĄ? CO ROBIĆ?

IN

Izabela Nowak

0

Zamawiający zmienił formularz ofertowy i załączył nowy po zmianie. Dopisał tam 1 pozycję. Wykonawca złożył ofertę na formularzu ofertowym przed zmianą bez uwzględnienia tej zmiany. Co robić z tym, formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu. Czy to można uratować, są dwie oferty, najkorzystniejsza jest złożona na starym formularzu.
Zamawiający zmienił formularz ofertowy i załączył nowy po zmianie. Dopisał tam 1 pozycję. Wykonawca złożył ofertę na formularzu ofertowym przed zmianą bez uwzględnienia tej zmiany. Co robić z tym, formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu. Czy to można uratować, są dwie oferty, najkorzystniejsza jest złożona na starym formularzu.
0
2019-06-03 11:11 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 846

Jaki jest sposób obliczenia ceny? Czy to jest istotna pozycja mająca wpływ na wykonanie zamówienia?
Jaki jest sposób obliczenia ceny? Czy to jest istotna pozycja mająca wpływ na wykonanie zamówienia?
0
2019-06-03 11:40 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy