Forum


Powrót Elektroniczna wersja wadium w formie niepienieżnej

NC

Norbert Czusik

0

Zgodnie z przepisami art. 45 ust 6 Ustawy PZP, Oferent może dokonać zabezpieczenia wadialnego swojej oferty w formie niepieniężnej tzn. w formie gwarancji ubezpieczeniowej, bankowej itd. Przykładowo dla przetargu powyżej progów wynikających z art 11 ust 8 PZP zabezpieczenie jest wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej elektronicznej jak i cała oferta, gdyż taki jest wymóg ustawowy. Rozumiem, że taka gwarancja wadialna powinna być wygenerowana przez Gwaranta elektronicznie i podpisana przez niego kwalifikowanym podpisem elektronicznym i tylko takiej formy Zamawiający może żądać na etapie przetargu nieograniczonego. Oczywiście składanie takiej gwarancji ubezpieczeniowej wadialnej, jako jej skan potwierdzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym nie jest dopuszczalna. Mam pytanie. Jakiej formy gwarancji może żądać Zamawiający? oraz Co w sytuacji kiedy Zamawiający będzie zmuszony na podstawie oczywistych przesłanek z art 46 ust 5 lub ust 4a zatrzymania wniesionego wadium i będzie chciał od Gwaranta uzyskać środki z tej gwarancji. Jaki rodzaj dokumentu ma przedstawić Gwarantowi? W posiadaniu Zamawiającego będzie forma elektroniczna ( nie skan) tej gwarancji. Literatura wskazuje, że wówczas Gwarant może nie uznać wydrukowanego dokumentu elektronicznego twierdząc, że nie jest to oryginał dokumentu. A przecież Zamawiający musi się zwrócić do Gwaranta pisemnie w określonych terminach.
Zgodnie z przepisami art. 45 ust 6 Ustawy PZP, Oferent może dokonać zabezpieczenia wadialnego swojej oferty w formie niepieniężnej tzn. w formie gwarancji ubezpieczeniowej, bankowej itd. Przykładowo dla przetargu powyżej progów wynikających z art 11 ust 8 PZP zabezpieczenie jest wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej elektronicznej jak i cała oferta, gdyż taki jest wymóg ustawowy. Rozumiem, że taka gwarancja wadialna powinna być wygenerowana przez Gwaranta elektronicznie i podpisana przez niego kwalifikowanym podpisem elektronicznym i tylko takiej formy Zamawiający może żądać na etapie przetargu nieograniczonego. Oczywiście składanie takiej gwarancji ubezpieczeniowej wadialnej, jako jej skan potwierdzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym nie jest dopuszczalna. Mam pytanie. Jakiej formy gwarancji może żądać Zamawiający? oraz Co w sytuacji kiedy Zamawiający będzie zmuszony na podstawie oczywistych przesłanek z art 46 ust 5 lub ust 4a zatrzymania wniesionego wadium i będzie chciał od Gwaranta uzyskać środki z tej gwarancji. Jaki rodzaj dokumentu ma przedstawić Gwarantowi? W posiadaniu Zamawiającego będzie forma elektroniczna ( nie skan) tej gwarancji. Literatura wskazuje, że wówczas Gwarant może nie uznać wydrukowanego dokumentu elektronicznego twierdząc, że nie jest to oryginał dokumentu. A przecież Zamawiający musi się zwrócić do Gwaranta pisemnie w określonych terminach.
0
2019-06-05 14:00 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 850

co do drugiej części pytania, to myślę, że załączenie wydruku gwarancji nie wchodzi w grę. Natomiast można dołączyć plik z dokumentem wadialnym z podpisem kwalifikowanym, w tym na nośniku USB lub płycie CD. Skoro gwarant wystawił dokument w takiej formie, to dlaczego nie miałby go przyjąć w tejże formie. Co do pierwszej części pytania, to wcale nie jest dla mnie oczywiste, czy dokument wadialny może być sporządzony tylko, jako gwarancja wadialna wygenerowana przez Gwaranta elektronicznie i podpisana przez niego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Skoro ofertę można złożyć, jako scan oferty podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. To dlaczego gwarant nie może zrobić tego samego z gwarancją? Czyli sporządzić w formie papierowej podpisać, zeskanować i scan podpisać podpisem kwalifikowanym?
co do drugiej części pytania, to myślę, że załączenie wydruku gwarancji nie wchodzi w grę. Natomiast można dołączyć plik z dokumentem wadialnym z podpisem kwalifikowanym, w tym na nośniku USB lub płycie CD. Skoro gwarant wystawił dokument w takiej formie, to dlaczego nie miałby go przyjąć w tejże formie. Co do pierwszej części pytania, to wcale nie jest dla mnie oczywiste, czy dokument wadialny może być sporządzony tylko, jako gwarancja wadialna wygenerowana przez Gwaranta elektronicznie i podpisana przez niego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Skoro ofertę można złożyć, jako scan oferty podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. To dlaczego gwarant nie może zrobić tego samego z gwarancją? Czyli sporządzić w formie papierowej podpisać, zeskanować i scan podpisać podpisem kwalifikowanym?
0
2019-06-05 14:17 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy