Forum


Powrót Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Dzienniku UE - problem z sekcją V

Ł.

Łukasz .....

1

Po raz pierwszy umieszczam ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w procedurze powyżej progów unijnych i mam pytanie jak wypełnić sekcję V "Udzielenie zamówienia"
Przetarg dotyczył leków i podzielony był na 94 części oferty złożyło 24 wykonawców, w postępowaniu zawarłem razem 20 umów z różnymi wykonawcami (z niektórymi na kilkanaście części w ramach jednej umowy). i teraz rodzi się pytanie czy w sekcji piątej wpisać ilość udzielonych zamówień jako 20 i w poszczególnych zamówieniach sumoać po kolei - ilośc otrzymanych ofert, ilość ofert od MSP, szacunkową kwote zamówienia i kwotę zamówienia udzielonego podać jako sumę pakietów które wygrał dany wykonawca, czy tez wpisać liczbę udzielonych zamówień 80 (część pakietów unieważniłem z braku ofert) i po kolei wpisywać pakiety od 1 do 80 wielokrotnie powtarzając te same dane ?
Byłbym wdzięczny za podpowiedź.
Po raz pierwszy umieszczam ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w procedurze powyżej progów unijnych i mam pytanie jak wypełnić sekcję V "Udzielenie zamówienia" Przetarg dotyczył leków i podzielony był na 94 części oferty złożyło 24 wykonawców, w postępowaniu zawarłem razem 20 umów z różnymi wykonawcami (z niektórymi na kilkanaście części w ramach jednej umowy). i teraz rodzi się pytanie czy w sekcji piątej wpisać ilość udzielonych zamówień jako 20 i w poszczególnych zamówieniach sumoać po kolei - ilośc otrzymanych ofert, ilość ofert od MSP, szacunkową kwote zamówienia i kwotę zamówienia udzielonego podać jako sumę pakietów które wygrał dany wykonawca, czy tez wpisać liczbę udzielonych zamówień 80 (część pakietów unieważniłem z braku ofert) i po kolei wpisywać pakiety od 1 do 80 wielokrotnie powtarzając te same dane ? Byłbym wdzięczny za podpowiedź.
0
2019-06-09 17:45 1

M.

Mateusz .....

1

Proponuje wpisać kolejno ogłoszenia na 94 części. Mimo zawarcia zbiorczych umów z jednym wykonawcą, moim zdaniem, należy rozpisać osobno każdą część także dla unieważnionych części.
Ja tak robiłem dla 46 części w których zawarłem 11 umów i unieważniłem 5 części.
Co do ilości ofert rozpisywałbym osobno ilość ofert w danej części.
Proponuje wpisać kolejno ogłoszenia na 94 części. Mimo zawarcia zbiorczych umów z jednym wykonawcą, moim zdaniem, należy rozpisać osobno każdą część także dla unieważnionych części. Ja tak robiłem dla 46 części w których zawarłem 11 umów i unieważniłem 5 części. Co do ilości ofert rozpisywałbym osobno ilość ofert w danej części.
0
2019-06-10 07:37 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy