Forum


Powrót Aktualność dokuentów- jak podstawa prawna ?

E.

Ewelina .....

0

Witam, Wykonawca dołączył do oferty KRS, Zamawiający musi wezwać Wykonawcę przed wyborem oferty do potwierdzenia, że dokument ten pozostaje nadal aktualny. W związku z tym jakiej podstawy prawnej ma użyć Zamawiający? a może ma sie posłużyć wyrokiem KIO jesli tak to jak będzie brzmiało pismo ? Zamawiający działać na podstawie wyroku KIO...? Proszę o pomoc i z góry dziękuję
Witam, Wykonawca dołączył do oferty KRS, Zamawiający musi wezwać Wykonawcę przed wyborem oferty do potwierdzenia, że dokument ten pozostaje nadal aktualny. W związku z tym jakiej podstawy prawnej ma użyć Zamawiający? a może ma sie posłużyć wyrokiem KIO jesli tak to jak będzie brzmiało pismo ? Zamawiający działać na podstawie wyroku KIO...? Proszę o pomoc i z góry dziękuję
0
2019-06-10 14:12 0

K.

Katarzyna .....

0

Jeżeli chodzi o KRS, to mamy taki zapis w ustawie: "Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570)."

Rejestr KRS jest ogólnie dostępny i bezpłatny, więc zamawiający może sobie go pobrać i wtedy będzie najbardziej aktualny. Wydaje mi się, że w takiej sytuacji nie ma konieczności do wzywania do potwierdzenia aktualności.
Jeżeli chodzi o KRS, to mamy taki zapis w ustawie: "Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570)." Rejestr KRS jest ogólnie dostępny i bezpłatny, więc zamawiający może sobie go pobrać i wtedy będzie najbardziej aktualny. Wydaje mi się, że w takiej sytuacji nie ma konieczności do wzywania do potwierdzenia aktualności.
0
2019-06-10 15:03 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy