Forum


Powrót Przedłużenie terminu związania ofertą

M.

Monika .....

27

Czy oświadczenie wykonawcy o wyrażeniu lub nie wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą musi być w oryginale? tj. wypełnione elektronicznie i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Czy może takie oświadczenie wypełnić ręcznie a następnie podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym?
Zgodnie z orzecznictwem KIO tak przygotowana oferta jest dopuszczalna jako oryginał czy w tym przypadku takie oświadczenie również może być?
Czy oświadczenie wykonawcy o wyrażeniu lub nie wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą musi być w oryginale? tj. wypełnione elektronicznie i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Czy może takie oświadczenie wypełnić ręcznie a następnie podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym? Zgodnie z orzecznictwem KIO tak przygotowana oferta jest dopuszczalna jako oryginał czy w tym przypadku takie oświadczenie również może być?
0
2019-06-11 13:10 0

J.

Justyna .....

Fachowiec 637

proszę przeczytać: https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Termin-zwi%C4%85zania-ofert%C4%85/w-przypadku-czynnosci-przedluzenia-terminu-zwiazania-oferta-ustawodawca-nie-zastrzegl-szczegolnej-formy-pod-rygorem-niewaznosci
proszę przeczytać: https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Termin-zwi%C4%85zania-ofert%C4%85/w-przypadku-czynnosci-przedluzenia-terminu-zwiazania-oferta-ustawodawca-nie-zastrzegl-szczegolnej-formy-pod-rygorem-niewaznosci
0
2019-06-11 14:00 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy