Forum


Powrót Postępowanie prowadzone przez brokera ubezpieczeniowego - protokół z postępowania z wolnej ręki

M.

Malwina .....

10

Dzień dobry,

kierownik zamawiającego udzielił pełnomocnictwa brokerowi na prowadzenie postępowania. W związku z tym, że w PN nikt nie złożył oferty zdecydowano o przeprowadzeniu zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 4). Ostatecznie unieważniono postępowanie bo zaproszony do negocjacji wykonawca nie złożył oferty. Mam teraz pytania do protokołu z postępowania.
- z pełnomocnictwa nie wynika, aby broker był umocowany do podpisania zawiadomienia o unieważnieniu postępowania, podpisze je kierownik zamawiającego, zatem czy w cz. 16 pkt 2 powinnam zaznaczyć, że prace osób wykonujących czynności w postępowaniu oraz wynik postępowania zatwierdził kierownik zamawiającego oraz to kierownik zamawiającego powinien zatwierdzić protokół? Żaden inny pracownik nie ma pełnomocnictwa do wykonywania czynności w imieniu KZ.
- w związku z powyższym (mamy zarząd dwuosobowy) w cz. 5. lit. A pkt 1 wpisałam obu członków Zarządu ale czy powinnam zaznaczyć zarówno, że wykonuje i nie wykonuje czynności? Skoro podpisze unieważnienie, ale też broker robi resztę roboty?
- poza tym, skoro mamy wieloosobowy zarząd, czy każdy członek musi podpisać taki protokół, czy wystarczy, że jeden?
Dzień dobry, kierownik zamawiającego udzielił pełnomocnictwa brokerowi na prowadzenie postępowania. W związku z tym, że w PN nikt nie złożył oferty zdecydowano o przeprowadzeniu zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 4). Ostatecznie unieważniono postępowanie bo zaproszony do negocjacji wykonawca nie złożył oferty. Mam teraz pytania do protokołu z postępowania. - z pełnomocnictwa nie wynika, aby broker był umocowany do podpisania zawiadomienia o unieważnieniu postępowania, podpisze je kierownik zamawiającego, zatem czy w cz. 16 pkt 2 powinnam zaznaczyć, że prace osób wykonujących czynności w postępowaniu oraz wynik postępowania zatwierdził kierownik zamawiającego oraz to kierownik zamawiającego powinien zatwierdzić protokół? Żaden inny pracownik nie ma pełnomocnictwa do wykonywania czynności w imieniu KZ. - w związku z powyższym (mamy zarząd dwuosobowy) w cz. 5. lit. A pkt 1 wpisałam obu członków Zarządu ale czy powinnam zaznaczyć zarówno, że wykonuje i nie wykonuje czynności? Skoro podpisze unieważnienie, ale też broker robi resztę roboty? - poza tym, skoro mamy wieloosobowy zarząd, czy każdy członek musi podpisać taki protokół, czy wystarczy, że jeden?
0
2019-06-13 08:00 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 933

Co obejmuje pełnomocnictwo dla brokera?
Co obejmuje pełnomocnictwo dla brokera?
0
2019-06-13 08:15 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy