Forum


Powrót klauzula RODO w ofercie

M.

Monika .....

0

otrzymaliśmy ofertę w przetargu na dostawę sprzętu komputerowego , Wykonawca wykreślił w ofercie informację, że akceptuje klauzę RODO, która była załącznikiem do SIWZ.
Pytanie: Czy powinniśmy odrzucić ofertę jako niezgodną z SIWZ - brak akceptacji treści załącznika do SIWZ, który był dodany w celach informacyjnych i jest obligatoryjny. Czy powinniśmy odrzucić ofertę w związku z niezgodnością z rozporządzeniem RODO ( brak zgody na przetwarzanie danych) albo czy możemy przyjąć ofertę, bo w jej treści, poza nazwiskiem osoby reprezentującej Wykonawcę, nie ma innych danych osobowych os. fizycznych, a Zamawiający dochował obowiązku informacyjnego dołączając klauzulę jako zał do SIWZ? Czy może są jeszcze inne możliwości postępowania w takiej sytuacji. macie jakieś pomysły?
otrzymaliśmy ofertę w przetargu na dostawę sprzętu komputerowego , Wykonawca wykreślił w ofercie informację, że akceptuje klauzę RODO, która była załącznikiem do SIWZ. Pytanie: Czy powinniśmy odrzucić ofertę jako niezgodną z SIWZ - brak akceptacji treści załącznika do SIWZ, który był dodany w celach informacyjnych i jest obligatoryjny. Czy powinniśmy odrzucić ofertę w związku z niezgodnością z rozporządzeniem RODO ( brak zgody na przetwarzanie danych) albo czy możemy przyjąć ofertę, bo w jej treści, poza nazwiskiem osoby reprezentującej Wykonawcę, nie ma innych danych osobowych os. fizycznych, a Zamawiający dochował obowiązku informacyjnego dołączając klauzulę jako zał do SIWZ? Czy może są jeszcze inne możliwości postępowania w takiej sytuacji. macie jakieś pomysły?
0
2019-06-13 12:07 0

J.

Justyna .....

Fachowiec 629

Nie ma podstaw do odrzucenia oferty z tego powodu. Wysłanie klauzuli jest obligatoryjne dla Zamawiającego ale nie dla Wykonawcy. Wykonawcy nie muszą akceptować lub nie akceptować klauzuli informacyjnej, ponieważ sama nazwa wskazuje, że jest to tylko informacja, którą przekazuje się wykonawcy aby spełnić obowiązek rodo (obowiązek zamawiającego). Jeżeli wykonawca złożył ofertę to znaczy, że zapoznał się z klauzulą i zna swoje prawa .
Nie ma podstaw do odrzucenia oferty z tego powodu. Wysłanie klauzuli jest obligatoryjne dla Zamawiającego ale nie dla Wykonawcy. Wykonawcy nie muszą akceptować lub nie akceptować klauzuli informacyjnej, ponieważ sama nazwa wskazuje, że jest to tylko informacja, którą przekazuje się wykonawcy aby spełnić obowiązek rodo (obowiązek zamawiającego). Jeżeli wykonawca złożył ofertę to znaczy, że zapoznał się z klauzulą i zna swoje prawa .
0
2019-06-13 12:43 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy