Forum


Powrót Zaświadczenie ZUS

H.

Hubert .....

21

Dzień dobry.
Zamawiający prowadzi postępowanie powyżej progów UE. W SIWZ przewidziano fakultatywną przesłankę wykluczenia (art. 24 ust. 5 pkt 8) i zażądano dokumentu ZUS i US.
Wykonawca (konsorcjum) w odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 1 złożył wymagane dokumenty.
Moje pytanie dotyczy Zaświadczenia ZUS. W dokumencie lidera zaświadczającym o niezaleganiu w opłacaniu składek wskazano m.in,:
Zaświadcza się, że wnioskodawca (płatnik składek) zobowiązany jest do opłacania składek na:
a) ubezpieczenia społeczne *
c) ubezpieczenia zdrowotne *
- nie zalega...
Natomiast w dokumencie partnera w tym samym punkcie wskazano jedynie: a) ubezpieczenia zdrowotne (bez ubezp. społecznych).

Czy obydwaj powinni mieć w dokumencie ZUS wskazane zarówno ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne?
Dzień dobry. Zamawiający prowadzi postępowanie powyżej progów UE. W SIWZ przewidziano fakultatywną przesłankę wykluczenia (art. 24 ust. 5 pkt 8) i zażądano dokumentu ZUS i US. Wykonawca (konsorcjum) w odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 1 złożył wymagane dokumenty. Moje pytanie dotyczy Zaświadczenia ZUS. W dokumencie lidera zaświadczającym o niezaleganiu w opłacaniu składek wskazano m.in,: Zaświadcza się, że wnioskodawca (płatnik składek) zobowiązany jest do opłacania składek na: a) ubezpieczenia społeczne * c) ubezpieczenia zdrowotne * - nie zalega... Natomiast w dokumencie partnera w tym samym punkcie wskazano jedynie: a) ubezpieczenia zdrowotne (bez ubezp. społecznych). Czy obydwaj powinni mieć w dokumencie ZUS wskazane zarówno ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne?
0
2019-06-13 14:29 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 850

Nie muszą mieć takich samych zaświadczeń. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w dwóch firmach, to pracodawca odprowadza np. w jednej firmie składki na ubezp. społ i zdrowotne, a w drugiej tylko zdrowotne. Należy albo przyjąć że zaświadczenie jest wystawione ok, albo dopytać u wystawcy. Jeśli z treści jednego i drugiego zaświadczenia wynika, że A nie zalega i B nie zalega, to bym się nie czepiała. Zamawiający polega na otrzymanych dokumentach i aż tak głęboko nie powinien ich weryfikować.
Nie muszą mieć takich samych zaświadczeń. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w dwóch firmach, to pracodawca odprowadza np. w jednej firmie składki na ubezp. społ i zdrowotne, a w drugiej tylko zdrowotne. Należy albo przyjąć że zaświadczenie jest wystawione ok, albo dopytać u wystawcy. Jeśli z treści jednego i drugiego zaświadczenia wynika, że A nie zalega i B nie zalega, to bym się nie czepiała. Zamawiający polega na otrzymanych dokumentach i aż tak głęboko nie powinien ich weryfikować.
0
2019-06-13 14:59 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy