Forum


Powrót "Aktualna" polisa

AG

Aneta Gajowniczek

0

Dzień Dobry.
Proszę o poradę.
Wykonawca do złożonej oferty, z dnia 17.04.2019r. załączył oświadczenie (art. 25a, ust.1) dot. min. spełniania warunków udziału w postępowaniu - WARUNEK - Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia 1.700.000,00 PLN. Oświadczenie zostało podpisane i załączone do oferty. Zamawiający, dnia 04.06.2019r., na podst. art. 26 ust.2 wezwał wykonawce do złożenia ww dokumentu.
Wykoanwca złożył polisę OC opiewającą na kwotę 1.000.000 zł wraz z aneksem z dnia 06.06.2019r. wziększającą kowtę do wymaganej przez Zamawiającego czyli do kwoty 1.700.000zł.
Czy powyzsza polisa jest potwierdzeniem spełniania warunku udziału w postepawaniu, skoro na dzień otwarcia ofert opiewała na 1.000.000zł a nie na 1.700.000zł, do której to wartosci została powiększona dopiero po wezwaniu do zlożenia dokumentów na podst. art.26, ust.2?
Dzień Dobry. Proszę o poradę. Wykonawca do złożonej oferty, z dnia 17.04.2019r. załączył oświadczenie (art. 25a, ust.1) dot. min. spełniania warunków udziału w postępowaniu - WARUNEK - Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia 1.700.000,00 PLN. Oświadczenie zostało podpisane i załączone do oferty. Zamawiający, dnia 04.06.2019r., na podst. art. 26 ust.2 wezwał wykonawce do złożenia ww dokumentu. Wykoanwca złożył polisę OC opiewającą na kwotę 1.000.000 zł wraz z aneksem z dnia 06.06.2019r. wziększającą kowtę do wymaganej przez Zamawiającego czyli do kwoty 1.700.000zł. Czy powyzsza polisa jest potwierdzeniem spełniania warunku udziału w postepawaniu, skoro na dzień otwarcia ofert opiewała na 1.000.000zł a nie na 1.700.000zł, do której to wartosci została powiększona dopiero po wezwaniu do zlożenia dokumentów na podst. art.26, ust.2?
0
2019-06-14 15:01 0

J.

Joanna .....

68

aktualna na dzień złożenia
aktualna na dzień złożenia
0
2019-06-17 07:37 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy