Forum


Powrót Warunki a podwykonawstwo

H.

Hubert .....

21

Witam.
Zamawiający prowadzi postępowanie powyżej progów UE na roboty budowlane (w formule zaprojektuj i wybuduj). W warunkach udziału w postępowaniu wymagano, aby wykonawca wykazał się m.in. posiadaniem projektanta. W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęła 1 oferta. Wykonawca w JEDZ wpisał, że nie będzie polegał na zasobach podmiotów trzecich (samodzielnie spełnia warunki), natomiast zaznaczył, że zamierza powierzyć podwykonawstwo (część projektową). Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył m.in. wykaz osób, w którym wskazał, że osoba projektanta jest jego pracownikiem. Czy wykonawca postąpił prawidłowo ? - wskazuje że sam spełnia warunki, jednocześnie zaznacza że zamierza powierzyć część projektową podwykonawcy, a z wykazu osób wynika, że zatrudnia projektanta na podstawie umowy cywilno-prawnej)?
Bardzo proszę o podpowiedzi.
Witam. Zamawiający prowadzi postępowanie powyżej progów UE na roboty budowlane (w formule zaprojektuj i wybuduj). W warunkach udziału w postępowaniu wymagano, aby wykonawca wykazał się m.in. posiadaniem projektanta. W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęła 1 oferta. Wykonawca w JEDZ wpisał, że nie będzie polegał na zasobach podmiotów trzecich (samodzielnie spełnia warunki), natomiast zaznaczył, że zamierza powierzyć podwykonawstwo (część projektową). Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył m.in. wykaz osób, w którym wskazał, że osoba projektanta jest jego pracownikiem. Czy wykonawca postąpił prawidłowo ? - wskazuje że sam spełnia warunki, jednocześnie zaznacza że zamierza powierzyć część projektową podwykonawcy, a z wykazu osób wynika, że zatrudnia projektanta na podstawie umowy cywilno-prawnej)? Bardzo proszę o podpowiedzi.
0
2019-06-17 07:18 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 981

Wg mnie jest ok, sam wykazuje spełnianie warunków, a czy potem skorzysta z podwykonawstwa (innego projektanta) to jego prawo.
Wg mnie jest ok, sam wykazuje spełnianie warunków, a czy potem skorzysta z podwykonawstwa (innego projektanta) to jego prawo.
0
2019-06-17 10:27 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy