Forum


Powrót zmiana przedmiaru przed terminem składania ofert - szacowanie

M.

Marta .....

2

W wyniku zapytań wykonawców do przetargu na roboty budowlane zmieniłam przedmiar robót, co powoduje zmianę wartości kosztorysu wg którego szacowałam wartość zamówienia. Czy teraz, w trakcie postępowania, zmieniam szacowanie czy zostawiam to pierwotne?
Inne pytanie dotyczy zmiany ogłoszenia o zamówieniu, otóż - zmieniam przedmiar, nie zmieniam ani jednego zdania w SIWZ (nie ma takiej potrzeby, mam wyszczególnione roboty po myślnikach i zapis, że szczegóły określa przedmiar robót, który jest załącznikiem do SIWZ). Czy w tym przypadku robię ogłoszenie o zmianie ogłoszenia? Tam przecież trzeba podać sekcję/rozdział który zmieniamy, a ja w zasadzie treści nie zmieniam, a przedmiar...
W wyniku zapytań wykonawców do przetargu na roboty budowlane zmieniłam przedmiar robót, co powoduje zmianę wartości kosztorysu wg którego szacowałam wartość zamówienia. Czy teraz, w trakcie postępowania, zmieniam szacowanie czy zostawiam to pierwotne? Inne pytanie dotyczy zmiany ogłoszenia o zamówieniu, otóż - zmieniam przedmiar, nie zmieniam ani jednego zdania w SIWZ (nie ma takiej potrzeby, mam wyszczególnione roboty po myślnikach i zapis, że szczegóły określa przedmiar robót, który jest załącznikiem do SIWZ). Czy w tym przypadku robię ogłoszenie o zmianie ogłoszenia? Tam przecież trzeba podać sekcję/rozdział który zmieniamy, a ja w zasadzie treści nie zmieniam, a przedmiar...
0
2019-06-17 10:16 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 987

Szacunkową wartość zamówienia ustala się raz przed wszczęciem postępowania, wówczas wiemy z jakimi progami zamówieniowymi mamy do czynienia, od niej liczy się np. wysokość wadium, do niej można odnieść się ustalając warunki udziału w postępowaniu i z nią jest powiązana kasa jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zostawiłbym pierwotnie. Natomiast zmiana przedmiaru to zmiana SIWZ i trzeba dać na tablicę ogłoszeń i na stronę internetową, ale jeżeli nie zmieniała się sama treść ogłoszenia o zamówieniu to tego ogłoszenia nie zmieniamy.
Szacunkową wartość zamówienia ustala się raz przed wszczęciem postępowania, wówczas wiemy z jakimi progami zamówieniowymi mamy do czynienia, od niej liczy się np. wysokość wadium, do niej można odnieść się ustalając warunki udziału w postępowaniu i z nią jest powiązana kasa jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zostawiłbym pierwotnie. Natomiast zmiana przedmiaru to zmiana SIWZ i trzeba dać na tablicę ogłoszeń i na stronę internetową, ale jeżeli nie zmieniała się sama treść ogłoszenia o zamówieniu to tego ogłoszenia nie zmieniamy.
0
2019-06-17 10:35 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy