Forum


Powrót Kompleksowa dostawa gazu

M.

Marta .....

2

Witam,
proszę o opinię: czy jako jednostka organizacyjna gminy działająca na podst art 16. PZP , czyli gmina wyznacza spośród siebie upoważnionego do przeprowadzenia postępowania możemy udzielić zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksowa dostawę gazu ? Czy musimy zrobić postępowanie unijne? Szacunek jest na ok 900tys brutto
Witam, proszę o opinię: czy jako jednostka organizacyjna gminy działająca na podst art 16. PZP , czyli gmina wyznacza spośród siebie upoważnionego do przeprowadzenia postępowania możemy udzielić zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksowa dostawę gazu ? Czy musimy zrobić postępowanie unijne? Szacunek jest na ok 900tys brutto
0
2019-06-17 12:27 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 861

Progi unijne 2019 i 2018 na dostawy i usługi:
1. Podstawowy obowiązujący próg to 144 000 euro – 620 885 zł netto
2. Podwyższony próg to 221 000 euro – 952 886 zł netto – obowiązuje, kiedy zamawiającym jest:
jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego,
uczelnia publiczna,
państwowa instytucja kultury,
państwowa instytucja filmowa,
jednostka sektora finansów publicznych, dla której organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego,
jednostka spoza sektora finansów publicznych.
Progi unijne 2019 i 2018 na dostawy i usługi: 1. Podstawowy obowiązujący próg to 144 000 euro – 620 885 zł netto 2. Podwyższony próg to 221 000 euro – 952 886 zł netto – obowiązuje, kiedy zamawiającym jest: jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego, uczelnia publiczna, państwowa instytucja kultury, państwowa instytucja filmowa, jednostka sektora finansów publicznych, dla której organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, jednostka spoza sektora finansów publicznych.
0
2019-06-17 13:39 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy