Forum


Powrót Podpis elektroniczny

M.

Monika .....

27

Przetarg powyżej progów unijnych. Postępowanie podzielone na 4 części. Zamawiający zwrócił się do wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą we wszystkich częściach. (załącznikiem były wzory 4 oświadczeń na każdą część do wypełnienia). Jeden z wykonawców wypełnił cztery oświadczenia i podpisał a następnie zeskanował do jednego pliku (pdf) i podpisał kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Czy takie oświadczenie jest poprawne? Rozumiem, że jeden podpis na jednym dokumencie pdf w którym są 4 oświadczenia jest równoznaczne z podpisaniem wszystkich czterech.
Przetarg powyżej progów unijnych. Postępowanie podzielone na 4 części. Zamawiający zwrócił się do wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą we wszystkich częściach. (załącznikiem były wzory 4 oświadczeń na każdą część do wypełnienia). Jeden z wykonawców wypełnił cztery oświadczenia i podpisał a następnie zeskanował do jednego pliku (pdf) i podpisał kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Czy takie oświadczenie jest poprawne? Rozumiem, że jeden podpis na jednym dokumencie pdf w którym są 4 oświadczenia jest równoznaczne z podpisaniem wszystkich czterech.
0
2019-06-17 15:56 0

J.

Justyna .....

Fachowiec 629

Tak złożony podpis jest prawidłowy.
Tak złożony podpis jest prawidłowy.
0
2019-06-18 07:41 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy