Forum


Powrót Treść oferty nie odpowiada treści SIWZ

E.

Emilia .....

1

Zamawiający otrzymał kilka ofert na sprzęt komputerowy. Każda z ofert ma w jakiejś pozycji sprzęt nieodpowiadający parametrom wskazanym w OPZ, np. rozdzielczość ekranu mniejsza, czy też obudowa o innej ilości wejść , niż wymagana przez Zamawiającego. Czy zamawiający powinien z automatu odrzucić wszystkie oferty na podstawie niezgodności ich treści z SIWZ i w konsekwencji unieważnić postępowanie, czy raczej zgodnie z zasadą/obowiązkiem rzetelnego przeprowadzania postępowania powinien wezwać wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty? Cze takie niezgodności można poprawiać - raczej nie, gdyż powodowałoby to zmianę zaoferowanego sprzętu dla danej pozycji, a ofert nie można przecież zmieniać... Będę wdzięczna jeśli ktoś z Was podzieli się ze mną swoją wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie.
Zamawiający otrzymał kilka ofert na sprzęt komputerowy. Każda z ofert ma w jakiejś pozycji sprzęt nieodpowiadający parametrom wskazanym w OPZ, np. rozdzielczość ekranu mniejsza, czy też obudowa o innej ilości wejść , niż wymagana przez Zamawiającego. Czy zamawiający powinien z automatu odrzucić wszystkie oferty na podstawie niezgodności ich treści z SIWZ i w konsekwencji unieważnić postępowanie, czy raczej zgodnie z zasadą/obowiązkiem rzetelnego przeprowadzania postępowania powinien wezwać wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty? Cze takie niezgodności można poprawiać - raczej nie, gdyż powodowałoby to zmianę zaoferowanego sprzętu dla danej pozycji, a ofert nie można przecież zmieniać... Będę wdzięczna jeśli ktoś z Was podzieli się ze mną swoją wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie.
0
2019-06-18 16:52 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Nie do końca jest czytelne gdzie znajdują się te rozbieżności. Czy Wykonawca w FO lub FA-C wpisał te niezgodności - obydwa formularze nie podlegają uzupełnieniu czy też poprawieniu - ingerowaniu i zmianie treści oferty. Można je wyjaśniać - może są zaoferowane rozwiązania równoważne.
Czy też Wykonawcy złożyli dokumenty producenta na potwierdzenie parametrów/funkcji wymaganych przez Zamawiającego - tego rodzaju dokumenty można uzupełnić.
Nie do końca jest czytelne gdzie znajdują się te rozbieżności. Czy Wykonawca w FO lub FA-C wpisał te niezgodności - obydwa formularze nie podlegają uzupełnieniu czy też poprawieniu - ingerowaniu i zmianie treści oferty. Można je wyjaśniać - może są zaoferowane rozwiązania równoważne. Czy też Wykonawcy złożyli dokumenty producenta na potwierdzenie parametrów/funkcji wymaganych przez Zamawiającego - tego rodzaju dokumenty można uzupełnić.
0
2019-06-18 17:23 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy