Forum


Powrót wniosek o zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki

A.

Anna .....

Fachowiec 131

czy na etapie jako już działająca komisja przetargowa przygotowujecie wniosek o zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Czy nie ma takiej potrzeby, bo wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, który wpływa od merytorystów do komórki zamówień publicznych ma w swojej treści uzasadnienie związane z przedmiotem zamówienia w trybie innym niż podstawowe. Czy to wynika z przepisów ustawy?
czy na etapie jako już działająca komisja przetargowa przygotowujecie wniosek o zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Czy nie ma takiej potrzeby, bo wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, który wpływa od merytorystów do komórki zamówień publicznych ma w swojej treści uzasadnienie związane z przedmiotem zamówienia w trybie innym niż podstawowe. Czy to wynika z przepisów ustawy?
0
2019-06-19 10:23 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 987

Z reguły mam komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania, więc prace swe zaczyna od dnia wszczęcia czyli ogłoszenia, wniosek o zatwierdzenie trybu przygotowuje osoba merytoryczna i zatwierdzana jest przez kierownika zamawiającego, osobę od finansów oraz pracownika ds. zamówień publicznych. Z przepisów nic nie wynika, tylko zamawiający musi spełniać przesłanki do zastosowania zamówienia z wolnej ręki.
Z reguły mam komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania, więc prace swe zaczyna od dnia wszczęcia czyli ogłoszenia, wniosek o zatwierdzenie trybu przygotowuje osoba merytoryczna i zatwierdzana jest przez kierownika zamawiającego, osobę od finansów oraz pracownika ds. zamówień publicznych. Z przepisów nic nie wynika, tylko zamawiający musi spełniać przesłanki do zastosowania zamówienia z wolnej ręki.
0
2019-06-19 10:39 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy