Forum


Powrót zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz

A.

Anna .....

Fachowiec 123

Mam pytanie: jak interpretować przepis art. 150 ust. 8 i 9 ustawy Pzp? Czy odnosi się on wyłącznie do zabezpieczenia wnoszonego w formie innej niż pieniądz w przypadku rękojmi powyżej 5 lat? Czy odnosi się do każdej umowy i dotyczy, np. przypadku aneksu do umowy wydłużającego termin realizacji umowy, co skutkuje przedłużeniem zabezpieczenia?
Mam pytanie: jak interpretować przepis art. 150 ust. 8 i 9 ustawy Pzp? Czy odnosi się on wyłącznie do zabezpieczenia wnoszonego w formie innej niż pieniądz w przypadku rękojmi powyżej 5 lat? Czy odnosi się do każdej umowy i dotyczy, np. przypadku aneksu do umowy wydłużającego termin realizacji umowy, co skutkuje przedłużeniem zabezpieczenia?
0
2019-06-21 09:35 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 1042

Przepisy art. 150 ust. 8 i 9 należy też czytać łącznie z wcześniejszymi ustępami, zwłaszcza z ust. 7. To są przypadki gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie na okres 5 letni oraz zobowiązuje wnieść nowe zabezpieczenie na kolejne okresy. Jeżeli tego nie robi to zamawiający korzysta z art. 150 ust. 8 i 9. Aktualnie większość ubezpieczycieli i banków wydaje zabezpieczenia powyżej 5 lat, więc raczej wykonawcy są w stanie od razu na całość wnieść. Natomiast w przypadku aneksu do umowy wydłużającego termin realizacji umowy, moim zdaniem te przepisy nie mają zastosowania i wykonawca musi przed aneksem dostarczyć przedłużenie zabezpieczenia lub wnieść nowe na nowy okres.
Przepisy art. 150 ust. 8 i 9 należy też czytać łącznie z wcześniejszymi ustępami, zwłaszcza z ust. 7. To są przypadki gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie na okres 5 letni oraz zobowiązuje wnieść nowe zabezpieczenie na kolejne okresy. Jeżeli tego nie robi to zamawiający korzysta z art. 150 ust. 8 i 9. Aktualnie większość ubezpieczycieli i banków wydaje zabezpieczenia powyżej 5 lat, więc raczej wykonawcy są w stanie od razu na całość wnieść. Natomiast w przypadku aneksu do umowy wydłużającego termin realizacji umowy, moim zdaniem te przepisy nie mają zastosowania i wykonawca musi przed aneksem dostarczyć przedłużenie zabezpieczenia lub wnieść nowe na nowy okres.
0
2019-06-21 10:38 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy