Forum


Powrót kosztorys ofertowy

A.

Anna .....

29

postępowanie poniżej progu-rb-wynagrodzenie kosztorysowe. W momencie kiedy żądam do oferty kosztorys ofertowy sporządzony metoda kalkulacji szczegółowej, to czy podlega on uzupełnieniu? A jeżeli tak to na podstawie jakiego par. z rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów z dnia 26 lipca 2016r. mogę kosztorys żądać do oferty??, A jeżeli nie podlega ten dokument uzupełnieniu to czy mogę napisać w SIWZ, ze w przypadku nie dołączenia kosztorysu do oferty, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ?
postępowanie poniżej progu-rb-wynagrodzenie kosztorysowe. W momencie kiedy żądam do oferty kosztorys ofertowy sporządzony metoda kalkulacji szczegółowej, to czy podlega on uzupełnieniu? A jeżeli tak to na podstawie jakiego par. z rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów z dnia 26 lipca 2016r. mogę kosztorys żądać do oferty??, A jeżeli nie podlega ten dokument uzupełnieniu to czy mogę napisać w SIWZ, ze w przypadku nie dołączenia kosztorysu do oferty, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ?
1
2016-09-23 06:03 0

K.

Katarzyna .....

1

Niestety, do oferty nie możesz żądać kosztorysu. Natomiast możesz zapisać, ze kosztorys ofertowy wymagać będziesz od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeśli wykonawca nie przedłoży lub przedłoży z błędami to niestety ale oferta podlegała będzie odrzuceniu.
Niestety, do oferty nie możesz żądać kosztorysu. Natomiast możesz zapisać, ze kosztorys ofertowy wymagać będziesz od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeśli wykonawca nie przedłoży lub przedłoży z błędami to niestety ale oferta podlegała będzie odrzuceniu.
1
2016-09-23 06:34 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy