Forum


Powrót Zwrot zabezpieczenia NWU w gotówce

J.

Jacek .....

Fachowiec 872

Jak państwo stosujecie art. 151 ust.1 który stanowi że zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane w przypadku różnych dat przy tych dwóch pojęciach tj. gdy wykonano zamówienie 20 maja a odbiór i zatwierdzenie protokołu końcowego (należycie wykonane) odbyło si ę 24 maja. Wydaje mi się że trzeba przyjąć, iż zwrot gotówki będzie liczony w terminie 30 dni od 24 maja. Co państwo sądzicie?
Jak państwo stosujecie art. 151 ust.1 który stanowi że zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane w przypadku różnych dat przy tych dwóch pojęciach tj. gdy wykonano zamówienie 20 maja a odbiór i zatwierdzenie protokołu końcowego (należycie wykonane) odbyło si ę 24 maja. Wydaje mi się że trzeba przyjąć, iż zwrot gotówki będzie liczony w terminie 30 dni od 24 maja. Co państwo sądzicie?
0
2019-06-25 10:07 1

J.

Joanna .....

68

Wg mnie 24 maja dzień potwierdzenia przez osoby po stronie Zamawiającego n.w,u.
Wg mnie 24 maja dzień potwierdzenia przez osoby po stronie Zamawiającego n.w,u.
0
2019-06-25 10:31 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy