Forum


Powrót art. 26 ust. 6

M.

Marta .....

0

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków i brak podstaw wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia dotyczące tego wykonawcy. Moje pytanie jest następujące, posiadam dokumenty wykonawcy którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, czy mam mimo to wezwać go do uzupełnienia ww dokumentów, a on na wezwanie napisze ze zamawiający posiada te dokumenty więc ich nie przedłoży, czy z automatu stosuję przepis art. 26 ust. 6 i nie wzywam go do złożenia tych dokumentów.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków i brak podstaw wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia dotyczące tego wykonawcy. Moje pytanie jest następujące, posiadam dokumenty wykonawcy którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, czy mam mimo to wezwać go do uzupełnienia ww dokumentów, a on na wezwanie napisze ze zamawiający posiada te dokumenty więc ich nie przedłoży, czy z automatu stosuję przepis art. 26 ust. 6 i nie wzywam go do złożenia tych dokumentów.
0
2016-09-23 06:15 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 1044

Ja mam podobny problem, bo wykonawca złożył po staremu oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z ofertą, czy mam go wzywać żeby złożył nowe?
Ja mam podobny problem, bo wykonawca złożył po staremu oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z ofertą, czy mam go wzywać żeby złożył nowe?
1
2016-09-23 06:18 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy