Forum


Powrót Unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i ponowny wybór oferty

A.

Anna .....

Fachowiec 127

Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. W ofercie Zamawiający nie zauważył omyłki rachunkowej i nie została poprawiona ona poprawiona. Zamawiający może dokonać unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. Po wyborze oferty Wykonawca oświadczył, że odstępuje od zawarcia umowy. Czy można jednocześnie dokonać ponownej oceny ofert w pierwotnym wyborze oferty i wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert złożonych w postępowaniu?
Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. W ofercie Zamawiający nie zauważył omyłki rachunkowej i nie została poprawiona ona poprawiona. Zamawiający może dokonać unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. Po wyborze oferty Wykonawca oświadczył, że odstępuje od zawarcia umowy. Czy można jednocześnie dokonać ponownej oceny ofert w pierwotnym wyborze oferty i wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert złożonych w postępowaniu?
0
2019-06-25 13:39 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 986

Teoretycznie można, nowy ranking, wezwanie do złożenia dokumentów, wybór oferty tylko jak jest z terminem związania ofertą? Wadium było wymagane?
Teoretycznie można, nowy ranking, wezwanie do złożenia dokumentów, wybór oferty tylko jak jest z terminem związania ofertą? Wadium było wymagane?
0
2019-06-25 13:58 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy