Forum


Powrót Informacja od Wykonawcy o nieuzasadnionym odrzuceniu oferty

A.

Adriana .....

2

PN poniżej progów. Wykonawca został odrzucony z powodu oferty niezgodnej z SIWZ na podstawie art 89 ust.1 pkt 2. Po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze ofert odrzucony Wykonawca wystosował pismo do zamawiającego z informacją, że ich produkt jest równoważny i wnoszą o unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty.
Oferta nie jest równoważna a wykonawca nie zadał wcześniej pytania o dopuszczeniu zaproponowanego przez nich rozwiązania. Wykonawca nie odwołał się oficjalnie tylko wystosował pismo - co powinnam w takim przypadku zrobić?
PN poniżej progów. Wykonawca został odrzucony z powodu oferty niezgodnej z SIWZ na podstawie art 89 ust.1 pkt 2. Po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze ofert odrzucony Wykonawca wystosował pismo do zamawiającego z informacją, że ich produkt jest równoważny i wnoszą o unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty. Oferta nie jest równoważna a wykonawca nie zadał wcześniej pytania o dopuszczeniu zaproponowanego przez nich rozwiązania. Wykonawca nie odwołał się oficjalnie tylko wystosował pismo - co powinnam w takim przypadku zrobić?
0
2019-06-27 08:06 0

J.

Jagoda .....

49

Pouczyć pisemnie wykonawcę o przysługującym mu prawie wniesienia odwołania w sposób przewidziany art. 180 i kolejne ustawy Pzp. Informacja o niezgodnej z przepisami ustawy czynności (art. 181) powinna być zastosowana wtedy, gdy nie ma możliwości wniesienia odwołania.
Pouczyć pisemnie wykonawcę o przysługującym mu prawie wniesienia odwołania w sposób przewidziany art. 180 i kolejne ustawy Pzp. Informacja o niezgodnej z przepisami ustawy czynności (art. 181) powinna być zastosowana wtedy, gdy nie ma możliwości wniesienia odwołania.
0
2019-06-27 08:38 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy