Forum


Powrót Pełnomocnictwo a pełna elektronizacja

M.

Monika .....

27

Postępowanie przetargowe powyżej progów unijnych - pełna elektronizacja. Wykonawca do oferty nie załączył pełnomocnictwa. Zamawiający wezwał do jego uzupełnienia tj. w oryginale w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii poświadczonej notarialnie w formie elektronicznej podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jaka jest podstawa prawna odrzucenia oferty w przypadku braku jego uzupełnienia ? Art. 89 ust. 1 pkt 8 (kodeks cywilny)? Jeśli tak to jaki artykuł o ty mówi? Art. 99 § 1 mówi, że "jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie" - ale to raczej pasuje jeśli wykonawca uzupełni pełnomocnictwo w innej formie niż wymagane tj. oryginału w postaci elektronicznej podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub notarialnie oczywiście z podpisem elektronicznym.
Postępowanie przetargowe powyżej progów unijnych - pełna elektronizacja. Wykonawca do oferty nie załączył pełnomocnictwa. Zamawiający wezwał do jego uzupełnienia tj. w oryginale w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii poświadczonej notarialnie w formie elektronicznej podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jaka jest podstawa prawna odrzucenia oferty w przypadku braku jego uzupełnienia ? Art. 89 ust. 1 pkt 8 (kodeks cywilny)? Jeśli tak to jaki artykuł o ty mówi? Art. 99 § 1 mówi, że "jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie" - ale to raczej pasuje jeśli wykonawca uzupełni pełnomocnictwo w innej formie niż wymagane tj. oryginału w postaci elektronicznej podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub notarialnie oczywiście z podpisem elektronicznym.
0
2019-06-27 10:26 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 861

art. 89 ust. 1 pkt. 8 pzp w związku z art. 104 kc
art. 89 ust. 1 pkt. 8 pzp w związku z art. 104 kc
0
2019-06-27 12:28 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy