Forum


Powrót podmiot trzeci - jaki zakres w wykonaniu zamówienia na robotę buwowlaną

A.

Anna .....

Fachowiec 131

Postępowanie o udzielenie zamówienia na dużą robotę budowlaną (ok. 16 mln zł brutto ) (budynek administracyjny, budynek garażowy, zagospodarowanie terenu itp.). Zamawiający określił warunek dot. zdolności technicznej/zawodowej - Wykonawca ma wykazać się robotą budowlaną o wart. min. 8 mln zł brutto.
Wykonawca na spełnianie warunku przedstawił zobowiązanie podmiotu trzeciego, który spełnia ten warunek. Jednocześnie ten podmiot trzeci będzie podwykonawcą - ale tylko w zakresie budowy budynku garażowego. Natomiast również podmiot trzeci oświadczył, że udostępnia wykonawcy zasoby w zakresie wiedzy i doświadczenia w zakresie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Czy Zamawiający może uznać że wykonawca spełnia warunek, skoro podmiot trzeci na zasoby, które się powołuje wykona tylko budynek garażowy.
Postępowanie o udzielenie zamówienia na dużą robotę budowlaną (ok. 16 mln zł brutto ) (budynek administracyjny, budynek garażowy, zagospodarowanie terenu itp.). Zamawiający określił warunek dot. zdolności technicznej/zawodowej - Wykonawca ma wykazać się robotą budowlaną o wart. min. 8 mln zł brutto. Wykonawca na spełnianie warunku przedstawił zobowiązanie podmiotu trzeciego, który spełnia ten warunek. Jednocześnie ten podmiot trzeci będzie podwykonawcą - ale tylko w zakresie budowy budynku garażowego. Natomiast również podmiot trzeci oświadczył, że udostępnia wykonawcy zasoby w zakresie wiedzy i doświadczenia w zakresie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Czy Zamawiający może uznać że wykonawca spełnia warunek, skoro podmiot trzeci na zasoby, które się powołuje wykona tylko budynek garażowy.
0
2019-06-28 09:52 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 850

Za mało danych. Proszę podać opis warunku, który spełnił tylko podmiot trzeci
Za mało danych. Proszę podać opis warunku, który spełnił tylko podmiot trzeci
0
2019-06-28 09:57 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy