Forum


Powrót ogłoszenie o zamówieniu BZP punkt I.4)

J.

Jagoda .....

49

Dzień dobry!
Mam wątpliwości co do zaznaczenia TAK / NIE przy pozycji "Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)".
Jakie jest Wasze zdanie/ Wasza praktyka? Skąd ta pozycja w ogłoszeniu o zamówieniu?
Czy zamieszczenie SIWZ wraz z załącznikami (w RB pełna dokumentacja projektowa) powinno powodować zaznaczenie TAK?
Czy też uważacie, że dokumenty z postępowania to nie tylko SIWZ z załącznikami, ale cały komplet wraz z protokołem postępowania, powołaniem komisji, protokołami z posiedzeń komisji przetargowej, wszystkimi uzgodnieniami i wyjaśnieniami, dokumentacją z szacowania (zamawiający często nie ujawnia przecież szacunkowej wartości zamówienia - nawet w protokole, ale kosztorys inwestorski dla RB musi mieć), wnioskiem o wszczęcie postępowania z podpisami i komentarzami połowy instytucji zamawiającego itd.?
Dalej mamy pozycję "Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem". Można traktować ją jako przeciwieństwo pierwszej, tj. albo mamy dostęp nieograniczony albo ograniczony, ale... jeśli jest ograniczony to zamawiający musi się z tego wytłumaczyć na wskazanej stronie internetowej. Czy to miejsce na wyjaśnienie np. dokumentacja przetargowa ma 20 GB i nie jest możliwe jej udostępnienie na stronie www? Czy to znaczy, że jeśli ta dokumentacja zmieściłaby się na stronie, to dostęp byłby nieograniczony?
Z góry dziękuję za Wasze opinie i komentarze.
Dzień dobry! Mam wątpliwości co do zaznaczenia TAK / NIE przy pozycji "Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)". Jakie jest Wasze zdanie/ Wasza praktyka? Skąd ta pozycja w ogłoszeniu o zamówieniu? Czy zamieszczenie SIWZ wraz z załącznikami (w RB pełna dokumentacja projektowa) powinno powodować zaznaczenie TAK? Czy też uważacie, że dokumenty z postępowania to nie tylko SIWZ z załącznikami, ale cały komplet wraz z protokołem postępowania, powołaniem komisji, protokołami z posiedzeń komisji przetargowej, wszystkimi uzgodnieniami i wyjaśnieniami, dokumentacją z szacowania (zamawiający często nie ujawnia przecież szacunkowej wartości zamówienia - nawet w protokole, ale kosztorys inwestorski dla RB musi mieć), wnioskiem o wszczęcie postępowania z podpisami i komentarzami połowy instytucji zamawiającego itd.? Dalej mamy pozycję "Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem". Można traktować ją jako przeciwieństwo pierwszej, tj. albo mamy dostęp nieograniczony albo ograniczony, ale... jeśli jest ograniczony to zamawiający musi się z tego wytłumaczyć na wskazanej stronie internetowej. Czy to miejsce na wyjaśnienie np. dokumentacja przetargowa ma 20 GB i nie jest możliwe jej udostępnienie na stronie www? Czy to znaczy, że jeśli ta dokumentacja zmieściłaby się na stronie, to dostęp byłby nieograniczony? Z góry dziękuję za Wasze opinie i komentarze.
0
2019-06-28 13:59 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 602

Dostęp jest nieograniczony do dokumentacji, która jest niezbędna do prowadzenia postępowania i złożenia oferty. Natomiast dostęp ograniczony - należy traktować, iż mogą wystąpić pliki o niekonwencjonalnym formacie i potrzebne są odpowiednie "narzędzia" - o czym dalej w protokole.
Dostęp jest nieograniczony do dokumentacji, która jest niezbędna do prowadzenia postępowania i złożenia oferty. Natomiast dostęp ograniczony - należy traktować, iż mogą wystąpić pliki o niekonwencjonalnym formacie i potrzebne są odpowiednie "narzędzia" - o czym dalej w protokole.
0
2019-06-28 14:06 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy