Forum


Powrót podwykonawca wskazany w ofercie

A.

Anna .....

16

Taka sytuacja: Wykonawca w ofercie wskazał, że podczas realizacji zamówienia będzie korzystał z podwykonawców, natomiast przed zawarciem umowy poinformował, że zostawi tylko jednego podwykonawcę (i jednocześnie tego, na którego zasoby powołał się przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i dla którego przedstawił zoboiązanie). Chciałam się upewnić, że może tak postąpić. Liczę na Państwa pomoc:-)
Taka sytuacja: Wykonawca w ofercie wskazał, że podczas realizacji zamówienia będzie korzystał z podwykonawców, natomiast przed zawarciem umowy poinformował, że zostawi tylko jednego podwykonawcę (i jednocześnie tego, na którego zasoby powołał się przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i dla którego przedstawił zoboiązanie). Chciałam się upewnić, że może tak postąpić. Liczę na Państwa pomoc:-)
0
2019-07-01 09:08 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 987

Jak najbardziej może tak zrobić.
Jak najbardziej może tak zrobić.
0
2019-07-01 09:24 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy