Forum


Powrót Oferta najkorzystniejsza, a kwota przeznaczona

H.

Hubert .....

21

Witam. Czy ktoś z Państwa miał do czynienia z następującą sytuacją i mógłby podpowiedzieć, jak powinno się prawidłowo postąpić ?
Kryteria oceny ofert to cena i okres gwarancji.
W wyznaczonym terminie złożono 3 oferty:
- oferta 1 mieści się w kwocie przeznaczonej - w kryteriach oceniona na 2 pozycji (przegrywa ze względu na krótki okres gwarancji),
- oferta 2 przekracza kwotę - w kryteriach oceniona na 3 pozycji,
- oferta 3 przekracza kwotę. - w kryteriach oceniona na 1 pozycji.

Biorąc pod uwagę ogół kryteriów to oferta nr 3 jest ofertą najkorzystniejszą, jednak przekracza kwotę przeznaczoną. Natomiast oferta nr 1 cenowo się mieści, ale nie ma największej liczby punktów. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny oferty nr 3. Czy moglibyście Państwo podpowiedzieć, jak właściwie postąpić w tej sytuacji by nie unieważnić postępowania ?
Witam. Czy ktoś z Państwa miał do czynienia z następującą sytuacją i mógłby podpowiedzieć, jak powinno się prawidłowo postąpić ? Kryteria oceny ofert to cena i okres gwarancji. W wyznaczonym terminie złożono 3 oferty: - oferta 1 mieści się w kwocie przeznaczonej - w kryteriach oceniona na 2 pozycji (przegrywa ze względu na krótki okres gwarancji), - oferta 2 przekracza kwotę - w kryteriach oceniona na 3 pozycji, - oferta 3 przekracza kwotę. - w kryteriach oceniona na 1 pozycji. Biorąc pod uwagę ogół kryteriów to oferta nr 3 jest ofertą najkorzystniejszą, jednak przekracza kwotę przeznaczoną. Natomiast oferta nr 1 cenowo się mieści, ale nie ma największej liczby punktów. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny oferty nr 3. Czy moglibyście Państwo podpowiedzieć, jak właściwie postąpić w tej sytuacji by nie unieważnić postępowania ?
0
2019-07-01 10:28 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 980

Jeżeli wykonawca (z ofertą nr 3) który złożył najkorzystniejszą ofertę spełnia warunki udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia i nie można zwiększyć środków na sfinansowanie zamówienia to tylko jest możliwość unieważnienia postępowania. Chyba że ten wykonawca z ofertą nr 3 nie podpisze umowy to wówczas byłaby ewentualnie możliwość po badaniu i ocenie ofert skorzystać z oferty nr 1.
Jeżeli wykonawca (z ofertą nr 3) który złożył najkorzystniejszą ofertę spełnia warunki udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia i nie można zwiększyć środków na sfinansowanie zamówienia to tylko jest możliwość unieważnienia postępowania. Chyba że ten wykonawca z ofertą nr 3 nie podpisze umowy to wówczas byłaby ewentualnie możliwość po badaniu i ocenie ofert skorzystać z oferty nr 1.
0
2019-07-01 10:34 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy