Forum


Powrót spółka cywilna a gwarancja wadialna

J.

Jacek .....

1

Witam, zmagam się z następującym przypadkiem - do oferty złożonej przez wspólników spółki cywilnej, są to powiedzmy panowie X i Y, załączona jest gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona na wspólników tejże spółki - jednak tym razem są tam wskazani panowie X i Z. Z danych z CEIDG i REGON wynika, że na dzień złożenia oferty pan Z nie był już wspólnikiem spółki, był nim natomiast w dacie wystawienia gwarancji. Zatem tylko pan X występuje w obu dokumentach - ofercie i gwarancji natomiast gwarancja obok pana X czyli oferenta wymienia byłego wspólnika, który nie ubiega się o zamówienie. Czy tak wystawiona gwarancja zabezpiecza zamawiającego?
Witam, zmagam się z następującym przypadkiem - do oferty złożonej przez wspólników spółki cywilnej, są to powiedzmy panowie X i Y, załączona jest gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona na wspólników tejże spółki - jednak tym razem są tam wskazani panowie X i Z. Z danych z CEIDG i REGON wynika, że na dzień złożenia oferty pan Z nie był już wspólnikiem spółki, był nim natomiast w dacie wystawienia gwarancji. Zatem tylko pan X występuje w obu dokumentach - ofercie i gwarancji natomiast gwarancja obok pana X czyli oferenta wymienia byłego wspólnika, który nie ubiega się o zamówienie. Czy tak wystawiona gwarancja zabezpiecza zamawiającego?
0
2019-07-01 14:26 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 602

Nie. Gwarancja na dwa różne podmioty. Teoretycznie Pan X może startować na kilka postępowań z różnymi wspólnikami, Y, Z, skoro to jest s.c. to każdy wspólnik ponosi indywidualną odpowiedzialność.
Nie. Gwarancja na dwa różne podmioty. Teoretycznie Pan X może startować na kilka postępowań z różnymi wspólnikami, Y, Z, skoro to jest s.c. to każdy wspólnik ponosi indywidualną odpowiedzialność.
0
2019-07-01 14:31 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy