Forum


Powrót Jedz- nie zaznaczono w sekcji IV alfa "tak"

K.

Krystian .....

6

Witam,

przetarg powyżej progów na dostawę. Wykonawca do oferty załącza JEDZ.
W części IV sekcji „α” (alfa) Wykonawca nie zaznaczył odpowiedzi (Zamawiający postawił warunek udziału w postępowaniu)

"W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji wykonawca oświadcza, że
Spełnia wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji.
Proszę podać odpowiedź
❍Tak
❍Nie "

Rozumiem, że powinienem teraz zwrócić się na podstawie art. 26 ust. 3 o uzupełnienie dokumentu jedz? Jak to zrobić gdy tylko fragment jedz jest źle. Ma uzupełnić cały jedz czy jak? Jak wzywacie w takiej sytuacji?
z góry dziękuję za pomoc.
Witam, przetarg powyżej progów na dostawę. Wykonawca do oferty załącza JEDZ. W części IV sekcji „α” (alfa) Wykonawca nie zaznaczył odpowiedzi (Zamawiający postawił warunek udziału w postępowaniu) "W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji wykonawca oświadcza, że Spełnia wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji. Proszę podać odpowiedź ❍Tak ❍Nie " Rozumiem, że powinienem teraz zwrócić się na podstawie art. 26 ust. 3 o uzupełnienie dokumentu jedz? Jak to zrobić gdy tylko fragment jedz jest źle. Ma uzupełnić cały jedz czy jak? Jak wzywacie w takiej sytuacji? z góry dziękuję za pomoc.
0
2019-07-02 12:12 1

A.

Agnieszka .....

3

Wezwać trzeba na podstawie 26.3. Można określić zakres uzupełnienia JEDZ jako część IV JEDZ. Jeśli stosowana jest procedura odwrócona a W-ca nie jest pierwszy w rankingu to nie wzywać.
Wezwać trzeba na podstawie 26.3. Można określić zakres uzupełnienia JEDZ jako część IV JEDZ. Jeśli stosowana jest procedura odwrócona a W-ca nie jest pierwszy w rankingu to nie wzywać.
0
2019-07-03 07:57 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy