Forum


Powrót Dokumenty na wezwanie

P.

Przemysław .....

1

Witam,
Zamawiający przewidział w SIWZ, że będzie mógł wezwać Wykonawcę po wstępnym potwierdzeniu spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, do przedłożenia kart katalogowych, tak by dokładnie sprawdzić, czy urządzenia są zgodne z dokumentacją projektową. Wykonawca złożył dokumenty w terminie, natomiast złożył karty katalogowe w odniesieniu do 3 na 4 oferowane urządzenia, gdyż jedna karta katalogowa nie dotyczy oferowanego urządzenia( złożona zapewne omyłkowo). Czy uważacie, że można wezwać do przedłożenia tej brakującej/poprawnej karty katalogowej ponownie ?
Witam, Zamawiający przewidział w SIWZ, że będzie mógł wezwać Wykonawcę po wstępnym potwierdzeniu spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, do przedłożenia kart katalogowych, tak by dokładnie sprawdzić, czy urządzenia są zgodne z dokumentacją projektową. Wykonawca złożył dokumenty w terminie, natomiast złożył karty katalogowe w odniesieniu do 3 na 4 oferowane urządzenia, gdyż jedna karta katalogowa nie dotyczy oferowanego urządzenia( złożona zapewne omyłkowo). Czy uważacie, że można wezwać do przedłożenia tej brakującej/poprawnej karty katalogowej ponownie ?
0
2019-07-02 13:03 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 987

Art. 26 ust. 3
Art. 26 ust. 3
0
2019-07-02 13:14 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy